Ruw bouwrijp maken Weespersluis

In de Bloemendalerpolder tussen Muiden en Weesp worden nieuwe woningen gebouwd. De nieuwe wijk gaat Weespersluis heten. De polder wordt opnieuw ingericht met veel natuur en nieuw water.

Projectkenmerken

  • Geotechnisch is dit project een mooie uitdaging.
  • In een korte tijd veel m3 verzetten.
  • Minimale hinder voor omgeving en infrastructuur.
  • Inpassen van het werk in de bestaande omgeving.

 

In opdracht van GEM Bloemendalerpolder CV maakt Martens en Van Oord in de Bloemendalerpolder een gedeelte van het toekomstige woongebied Weespersluis ruw bouwrijp. In het najaar van 2018 zijn we begonnen met de voorbereidende werkzaamheden.

Geotechnische uitdaging
Voorjaar 2019 is MvO gestart met het ontwerpen en realiseren van een voorbelasting. Doel is het realiseren van een zettingsarme eindsituatie, waarna het gebied bouw- en woonrijp kan worden gemaakt. De ondergrond behoort tot de slechtste van Nederland en bestaat uit een dik pakket veen. Dit maakt het geotechnisch gezien tot een interessante uitdaging.

Allereerst wordt er een werkvloer van zand aangebracht en wordt er verticale drainage in de veenlaag aangebracht om het water uit deze grondlaag af te kunnen voeren. Vervolgens wordt laagsgewijs zand aangebracht dat het veen naar beneden en in elkaar drukt. Door laagsgewijs te werken wordt instabiliteit van de ondergrond voorkomen. In totaal wordt er circa 5 meter zand aangebracht. Na een zettingsproces van ongeveer half jaar is de ondergrond ruim 2 meter gezakt en wordt de resterende overhoogte van zand afgegraven en verwerkt in de voorbelasting van de waterpartij ‘De Gouw’.

In totaal wordt er hier op deze manier 10 hectare toekomstig woongebied ruw bouwrijp gemaakt. Martens en Van Oord levert hiervoor ongeveer 500.000 m3 zand.


Waterpartij ‘De Gouw’
Naast de voorbelasting van de woonvelden worden er sloten gedempt en waterpartij ‘De Gouw’ gerealiseerd. ‘De Gouw’ komt in verbinding te staan met de Vecht en wordt geschikt gemaakt om op te varen en om in te zwemmen. Vanwege de ondergrond is het niet mogelijk om de waterpartij ‘normaal’ te ontgraven, maar wordt hij gecreëerd door net zoals bij de woonvelden een voorbelasting van zand aan te brengen die ervoor zorgt dat de veenlaag in elkaar gedrukt wordt. Als de ondergrond is gezet en de juiste diepte heeft, wordt het zand weer grotendeels verwijderd. Er blijft een halve meter zand liggen, die de bodem van ‘De Gouw’ vormt en ervoor zorgt dat het water helder blijft.

Nieuwe wijk
Weespersluis wordt een ruim woongebied met circa 2.750 woningen. De natuur en het water spelen hier een belangrijke rol. Slechts een derde deel van het gebied wordt bebouwd, de rest blijft open voor water en groen. De oplevering van de deelgebieden staat gepland voor eind 2020.
Voor meer informatie over Weespersluis: www.weespersluis.nl

Wilt u meer weten over Ruw bouwrijp maken Weespersluis?

Corné begeleidde het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Corné van Drunen
Projectleider

+31 6 533 518 51
c.vandrunen@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn