Elke dag een race tegen de klok

Op het strand bij Zeebrugge heeft MvO twee strandhoofden verwijderd en drie kabeltracés vrijgemaakt. De uitdaging? Speuren naar Niet Gesprongen Explosieven terwijl het water eraan kwam …

De kabels waarvan de tracés vrijgemaakt zijn, verbinden het vaste land met een aantal windmolenparken op zee en een andere moet gaan zorgen voor de uitwisseling van electriciteit tussen Engeland en het Europese vaste land (NEMO-link); projecten waar Martens en Van Oord graag een steentje aan bijdraagt.


Projectkenmerken

  • Een zeefinstallatie met daaromheen een zes meter hoge containerwand.
  • Detecteren, graven en zeven. Zorgvuldigheid voor alles.
  • Volgens planning opleveren voordat het toeristenseizoen begint.

Inzet van onze expertise


In opdracht van de Belgische netbeheerder Elia heeft Martens en Van Oord op het strand van Zeebrugge oude strandhoofden (stevige stenen dammen die dwars over strand de zee inlopen) verwijderd en een aantal kabeltracés vrijgemaakt.

Mogelijke explosieven

In mei 2017 is het werk van start gegaan met de inrichting van een werkterrein. MvO heeft een zeefinstallatie geplaatst met daaromheen een zes meter hoge containerwand die het werkterrein moest afschermen. Dit was nodig omdat er in de bodem mogelijk niet gesprongen explosieven (NGE’s) aanwezig waren. Dat was ook de reden dat er twee OCE-deskundigen van BODAC werden ingehuurd. Gedurende het werk waren zij aanwezig om de af te graven grond te detecteren en tijdens het zeven het residu op de band te controleren op eventuele NGE’s.

Veiligheid tegen snelheid

Het ontgraven van het zand vond plaats tot een diepte van vier meter onder maaiveld. Hiervoor gebruikten we een bulldozer en twee rupskranen. Vanwege de noodzakelijke detectiewerkzaamheden vond


het ontgraven laagsgewijs plaats. Al het zand werd gezeefd op ongeregeldheden als puin en hout om het toekomstige kabeltracé schoon te kunnen opleveren. Omdat het strand voor de start van het toeristenseizoen weer vrij moest zijn, werden in de eerste fase van het project alleen twee strandhoofden verwijderd. De realisatie van de drie kabeltracés volgde vanaf november. Bij de uitvoering waren er wel uitdagingen waar rekening mee moest worden gehouden. Zo zorgen de getijden ervoor dat er alleen bij laag water gewerkt kon worden. Daarnaast moesten we vanwege de aanwezigheid van mogelijke explosieven en de diepte van het werk diverse veiligheidsmaatregelen treffen.

Van begin tot eind
Het project is succesvol verlopen en afgerond. Leuk detail was dat er aan het andere eind van het NEMO-kabeltracé, bij het Engelse Ramsgate, ook MvO-collega's aan het werk waren. Zij assisteerden aldaar bij het identificeren van een aantal niet gesprongen explosieven. Zo trok MvO aan beide eindjes van de onderzeese NEMO-kabel.

 

 

Wilt u meer weten over Vrijmaken kabeltracés Zeebrugge?

Herman begeleidde het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Herman Oomens
Projectleider

+31 6 104 782 77
h.oomens@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn