Een nieuwe 5e sluiskolk bij Brunsbüttel

De bouw van de vijfde sluis is een essentieel onderdeel van de noodzakelijke renovatie van het honderd jaar oude sluiscomplex bij Brunsbüttel. Het zorgt tevens voor een vlotte doorgang van scheepvaart op het drukke Noord-Oostzeekanaal.

In Brunsbüttel wordt hard gewerkt aan een prestigieus project: de uitbreiding van het bestaande sluizencomplex met een nieuwe sluiskolk. Het totale project omvat de bouw van een 360 meter lange zeesluis tussen de Elbe en het kanaal naar Kiel en de aanpassing van de ingang van de voorhaven aan de Elbe-zijde.

Projectkenmerken

  • De te realiseren diepte van de bouwkuipen is bijzonder, tot wel 26,5 meter onder waterniveau.
  • Ontgraven van een bouwkuip met een stempelraam dat zich ook nog eens 4 meter onder water bevindt en niet zichtbaar is.
  • Forse tijdsdruk op de werkzaamheden.

Inzet van onze expertise


In december 2015 heeft Martens en Van Oord opdracht gekregen voor het grond-, bagger-, kust- en oeverwerk voor de bouw van een vijfde sluiskolk bij Brunsbüttel in Duitsland. Daarnaast beslaat de opdracht het vervoeren en verwerken van alle bij de werkzaamheden vrijkomende grond. Deze grond transporteert MvO naar het in een moerasgebied gelegen gronddepot Dyhrrsenmoor.

Opdrachtgever en eindverantwoordelijke voor de bouw is een combinatie een drietal BAM-werkmaatschappijen. De werkzaamheden zijn in 2016 gestart.

Voorhaven

Voor de aanleg van de nieuwe voorhaven startte Martens en Van Oord met het verwijderen van de bestaande bestorting van de taluds en het uitbaggeren van de voorhaven.  Aansluitend werden de nieuwe taluds bekleed.

Sluiskolk

Vervolgens richtten we ons op de grond- en baggerwerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de bouw van de vijfde sluis, die een afmeting heeft van 360 x 45 x 16 meter. Voor de bouw van de sluiskolk, inclusief twee sluishoofden, moesten er zes bouwkuipen ontgraven worden. Deze brachten ieder weer een andere technische uitdaging mee. Voor de eerste bouwkuip, het Elbe-zijdig sluishoofd heeft BAM

allereerst damwanden rond de kuip aangebracht tot een diepte van ongeveer 35 meter. MvO heeft vervolgens 5 meter droge grond uitgegraven. Om de constructie stabiel te houden is er aansluitend een stempelraam tussen de wanden aangebracht en is de kuip vol water gepompt. Martens en Van Oord kon toen door met de natte ontgraving tot een diepte van 26,5 meter onder waterniveau.

De droge ontgraving van alle bouwkuipen is in maart 2017 afgerond. 

Gronddepot Dyhrrsenmoor

Alle bij de werkzaamheden aan de voorhaven en sluiskolk vrijkomende grond wordt met schepen vervoerd naar gronddepot Dyhrrsenmoor, dat gelegen is in een moerasgebied. In het depot moet de grond eerst drogen (in de 'Zwischenlager', tussenopslag) voordat deze definitief wordt toegepast (in de 'Endlager', eindopslag). Door de grond in het depot verschillende keren om te zetten, droogt de grond.

In 2017 is dit depot met 500.000 m3 zand geschikt gemaakt voor de berging van de 1,7 miljoen m3 grond.

De verwachte oplevering van het project is 2021.

Wilt u meer weten over Vijfde sluiskolk Brunsbüttel?

Frank begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Frank Elsbeck
Projectleider

+31 6 211 329 48
f.elsbeck@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn