Een nieuwe 5e sluiskolk bij Brunsbüttel

De bouw van de vijfde sluis is een essentieel onderdeel van de noodzakelijke renovatie van het honderd jaar oude sluiscomplex bij Brunsbüttel. Het zorgt tevens voor een vlotte doorgang van scheepvaart op het drukke Noord-Oostzeekanaal.

In Brunsbüttel wordt hard gewerkt aan een prestigieus project: de uitbreiding van het bestaande sluizencomplex met een nieuwe sluiskolk. Het totale project omvat de bouw van een 360 meter lange zeesluis tussen de Elbe en het kanaal naar Kiel én de aanpassing van de ingang van de voorhaven aan de Elbe-zijde.

Projectkenmerken

  • De te realiseren diepte van de bouwkuipen is bijzonder, tot wel 26,5 meter onder waterniveau.
  • Ontgraven van een bouwkuip met stempelramen die zich ook nog eens tot 4 meter onder water bevinden en niet zichtbaar zijn.
  • Logistieke puzzel tussen vier in bedrijf zijnde sluizen.
  • Alle ontgraven grond wordt per schip vervoerd naar een groot gronddepot circa 11 km verderop. 

Inzet van onze expertise

In december 2015 heeft Martens en Van Oord opdracht gekregen voor het grond-, bagger-, kust- en oeverwerk voor de bouw van een vijfde sluiskolk bij Brunsbüttel in Duitsland. De ontgraven grond transporteren we naar het in een moerasgebied gelegen gronddepot Dyhrrsenmoor. Onze opdrachtgever, en eindverantwoordelijke voor de bouw, is een combinatie van een drietal BAM-werkmaatschappijen. De werkzaamheden zijn in 2016 gestart.

Voorhaven

Voor de toekomstige voorhaven naar de nieuwe sluis is Martens en Van Oord verantwoordelijk voor het verwijderen van de oude bestorting, het in verschillende fases uitbaggeren van het bestaande (sluis-)eiland en het naderhand weer aanbrengen van een nieuwe oeverbekleding. In de periode 2016-2020 heeft Martens en Van Oord in verschillende fases in totaal ca. 400.000m3 gebaggerd en hebben we een oude lichttoren ontmanteld en in delen afgebroken en afgevoerd.

Sluiskolk

Vervolgens richtten we ons op de grond- en baggerwerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de bouw van de vijfde sluis, die een afmeting heeft van 360 x 45 x 16 meter. Voor de bouw van de sluiskolk, inclusief twee sluishoofden, moeten er zes bouwkuipen ontgraven worden. Deze brengen ieder weer een andere technische uitdaging mee. MvO heeft in de periode 2016-2020 de bouwkuipen voor de deurkamers aan zowel het buitenhoofd (2017) als het binnenhoofd (2020) ontgraven. Beide bouwkuipen moesten tot een diepte van ca. 26,5m onder waterniveau ontgraven worden.

Gronddepot Dyhrrsenmoor

Alle bij de werkzaamheden aan de voorhaven en sluiskolk vrijkomende grond wordt met schepen vervoerd naar gronddepot Dyhrrsenmoor, dat gelegen is in een moerasgebied. In het depot moet de grond eerst drogen in de 'Zwischenlager' (tussenopslag) voordat deze definitief wordt toegepast in de 'Endlager' (eindopslag). Door de grond in het depot verschillende keren om te zetten (spitten), droogt de grond. De grond die in het ‘Endlager’ gebracht wordt dient laagsgewijs en onder een talud aangebracht te worden.
In 2017 is dit depot met 500.000 m3 zand geschikt gemaakt voor de berging van 1,7 miljoen m3 grond. In de periode 2017-2020 is er in totaal circa 600.000 m3 grond ondergebracht.

Planning

In de toekomst staan er nog diverse complexe opdrachten te wachten voor Martens en Van Oord. De ontgraving van de sluiskamer zelf word uitgevoerd vanaf maart 2021. Daarbij moeten in het verlengde van de reeds ontgraven deurkamers ook zogenaamde drempels, bouwkuipen, ontgraven worden. In de voorhaven zullen er naast het stapsgewijs kleiner maken van het sluiseiland ook werkzaamheden worden uitgevoerd voor het heropbouwen van de bestaande golfbreker met lichttoren. De verwachte opleverdatum van het sluiscomplex is 2026.

Wilt u meer weten over Vijfde sluiskolk Brunsbüttel?

Frank begeleidde het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Frank Elsbeck
Projectleider

+31 6 211 329 48
f.elsbeck@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn