Een veilige kust voor Cadzand-Bad

In 2014 klonk het startsein voor project Cadzand-Maritiem. Sindsdien is de kust bij Cadzand-Bad versterkt, een jachthaven aangelegd en de openbare ruimte heringericht. Een innovatief, technisch en logistiek hoogstandje.

Cadzand-Bad was één van de deeltrajecten van de Zwakke Schakel West-Zeeuws-Vlaanderen. Dat wil zeggen dat een deel van de kust niet sterk genoeg was om een superstorm te weerstaan. Daarom is de kust bij Cadzand-Bad over de lengte van circa 1 kilometer versterkt.

Projectkenmerken

  • Broedseizoen, recreatieseizoen, stormseizoen, getijdewerking. Dit vereist een slimme planning.
  • Werken aan een kust die ooit verdedigingslinie was en daardoor verdacht van bommen. MvO weet raad met de risico’s.
  • Materieel over zee aanvoeren om de overlast te beperken. Sterk staaltje planning en coördinatie.
  • Logistiek projectmanagement, offshore, natte waterbouw en grondverzet: inzet van al onze expertises.


Inzet van onze expertise


In juli 2014 ontving de aannemerscombinatie Cadzand-bad, bestaande uit Martens en Van Oord en BAM, de definitieve gunning van opdrachtgever Waterschap Scheldestromen om de kustveiligheid te verbeteren,  een jachthaven aan te leggen en de openbare ruimte te verbeteren.

Onder de naam CADZAND-Maritiem werkten Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis en Yacht@Cadzand-Bad B.V. samen aan de realisatie van dit project.

Kustversterking

De kust bij Cadzand-Bad is over een lengte van 1 kilometer versterkt. De kustveiligheid is verbeterd door onder andere de duinen te verbreden en het strand op te hogen met zand. Ook zijn de bestaande strekdammen langer, hoger en steviger gemaakt. De westelijke strekdam is verplaatst in westelijke richting. Dit zorgde voor meer ruimte tussen de dammen.

Aanleg jachthaven

Tussen de twee strekdammen is er een jachthaven gerealiseerd met ruim 125 ligplaatsen. Hiervoor is de bodem op diepte gebaggerd en is er een steigerconstructie geplaatst.


Opwaardering openbare ruimte

Ook de openbare ruimte in Cadzand-Bad is ontwikkeld. Er zijn diverse voorzieningen gerealiseerd op zowel de strekdammen als op de landzijde en de duinboulevard. Hieronder vielen de bouw van een clubgebouw, een brug, een havenplateau, diverse uitzichtpunten en overige recreatieve/facilitaire voorzieningen.

In mei 2017 is het project opgeleverd. De kustverdediging is weer voor 50 jaar klaar in Cadzand-Bad en de watersportliefhebbers hebben de ligplaatsen in de haven in gebruik genomen. We kijken terug op een prachtig project waar we trots op kunnen zijn.

Wilt u meer weten over Cadzand-Maritiem?

Bas begeleidde het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Bas van de Lagemaat
Teamleider Planning

+31 6 222 416 39
b.vandelagemaat@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn