Meer treinverkeer tussen Den Haag en Rotterdam

Op de klok kijken; dat hoeven treinreizigers tussen Den Haag en Rotterdam vanaf eind 2024 niet meer te doen. Dit traject wordt door ProRail zó aangepast dat er meer treinen kunnen rijden en de volgende trein binnen een paar minuten voorrijdt.

Projectkenmerken

  • Werkzaamheden tijdens normale werktijden én in buitendienststellingen van het spoor
  • Het uitgraven van 2 bouwkuipen voor de spooronderdoorgangen in Delft en Rijswijk
  • Graven van nieuwe watergangen, dempen van de bestaande watergang
  • Hergebruik van vrijkomende materialen
  • Duurzaam omgaan met bouwstoffen

Als partner van opdrachtgever Strukton werkt Martens en Van Oord de komende jaren aan het spoor tussen Rijswijk en Delft Campus. Hier wordt het spoor verdubbeld van 2 naar 4 sporen. Martens en Van Oord is verantwoordelijk voor het grondwerk. Om het aantal sporen te verdubbelen, maken we op diverse plekken een verbreding van het zandlichaam en worden bouwkuipen uitgegraven voor de spooronderdoorgangen.

24/7 door voor het spoor
In Rijswijk werd eind november 2019 zo’n 900 meter cunet gegraven voor de spoorverdubbeling. Een cunet is een uitgraving in een natuurlijke ondergrond en wordt gemaakt in een niet draagkrachtige grondlaag. Hierin wordt zand aangebracht en goed verdicht voor een stevige ondergrond. Omdat het huidige spoor instabiel is wanneer we het cunet graven, moest dit gebeuren tijdens een buitendienststelling in het weekend.

Aanbrengen voorbelasting
Begin 2020 is de voorbelasting aangebracht. Na zetting van de ondergrond wordt de voorbelasting verwijderd. Hierna wordt het baanlichaam definitief aangelegd. Voor Delft Campus starten medio februari 2020 de werkzaamheden voor het ontgraven en aanvullen van het cunet.
Ook hier wordt een gedeelte van de werkzaamheden uitgevoerd in een treinvrije periode in verband met de baanstabiliteit. Daarna wordt de voorbelasting aangebracht en start de zettingsperiode.

 

Duurzame balans
Binnen het project is gezocht naar een goede balans tussen de vrijkomende grond en het benodigde materiaal. Het doel hierbij is om zo min mogelijk af te voeren. Zo wordt het ontgraven materiaal uit het cunet weer toegepast voor de voorbelasting.

Logistieke uitdaging
Zowel in Rijswijk als bij Delft Campus wordt gewerkt op drukke locaties. Het werken in een nieuwe woonwijk in Rijswijk en midden in het centrum van Delft zorgt wel voor de nodige logistieke uitdaging. Zeker wanneer er in de treinvrije periodes in korte tijd veel werk verzet wordt.

Niet meer op de klok kijken
Steeds meer mensen reizen met de trein. Vooral in de spits en op drukke routes van en naar grote steden neemt het aantal reizigers toe. Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Rijswijk – Rotterdam past ProRail het spoort zodanig aan dat eind 2024 op dit traject per richting 8 intercity’s en 6 sprinters kunnen rijden.

Zo hoeven reizigers niet meer op de klok te kijken. De volgende trein komt immers binnen een paar minuten voorrijden.

Meer informatie over het PHS vindt u op de website van ProRail: www.prorail.nl/rijswijk-rotterdam

Wilt u meer weten over PHS Rijswijk - Rotterdam?

Marco begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Marco van der Schans
Projectleider

0162 - 474747

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn