Noordelijke Insteekhaven Dordrecht

De plek waar ooit de Ark van Noach heeft gelegen wordt gedempt. Daarna worden er woningen op gebouwd.

In opdracht van Gemeente Dordrecht is Martens en Van Oord begonnen om de Noordelijke Insteekhaven aan de Beneden Merwede dempen en het terrein bouwrijp maken voor toekomstige woningbouw. De Noordelijke Insteekhaven is bekend van de Ark van Noach, die tussen 2012 en 2016 in deze haven lag.

Projectkenmerken:

  • Efficiënte grondbalans
  • Dempen van de haven voor toekomstig woongebied

Inzet van onze expertise

In december 2021 zijn de voorbereidingen van fase 2 gestart. We voeren Niet Gesprongen Explosievenonderzoek uit, gevolgd door een geotechnisch- en milieutechnisch onderzoek. Ook plaatsen we een tijdelijk damwandscherm in de Beneden Merwede.

Dempen haven
In het voorjaar van 2022 starten we met het dempen van de haven, het aanbrengen van verticale drainage en het aanbrengen van een voorbelasting. Het materiaal voor het dempen van de haven en de voorbelasting wordt zoveel mogelijk vanaf de rivier aangevoerd met schepen. Voor de periode tussen mei 2022 en mei 2023 staat de zettingsperiode gepland. 

Oeverconstructie
In de zomer van 2023 wordt de oeverconstructie langs de Benden Merwede doorgetrokken. Deze constructie bestaat uit kraagstukken, breuksteen en basalton. Ook wordt de voorbelasting vanaf de gedempte haven naar het naastgeleden terrein verplaatst en daar verwerkt. 

Oplevering in 2023
In het najaar van 2023 starten we op het eerste deelgebied gestart met het profileren van het terrein. Ook wordt de riolering aangebracht en worden de nieuwe wegen aangelegd en aangesloten op de bestaande infrastructuur. In het zomer van 2024 wil Martens en Van Oord de werkzaamheden aan het tweede deelgebied opleveren en kan er gestart worden met bouwen.

Wilt u meer weten over Noordelijke Insteekhaven Dordrecht?

Marco begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Marco van der Schans
Projectleider

0162 - 474747

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn