Noordelijke Insteekhaven Dordrecht

De plek waar ooit de Ark van Noach heeft gelegen wordt gedempt. Daarna worden er woningen op gebouwd.

In opdracht van Gemeente Dordrecht gaat Martens en Van Oord de Noordelijke Insteekhaven aan de Beneden Merwede dempen en het terrein bouwrijp maken voor toekomstige woningbouw. De noordelijke insteekhaven is bekend van de Ark van Noach die tussen 2012 en 2016 in deze haven lag.

Projectkenmerken:

  • Efficiënte grondbalans
  • Dempen van haven voor toekomstig woongebied


Inzet van onze expertise

In de zomer van 2019 zijn de voorbereidingen gestart, waaronder het uitwerken van de plannen en het aanvragen van de benodigde vergunningen. Eind 2019 gaat het werk van start met een Niet Gesprongen Explosievenonderzoek, gevolgd door een geotechnisch- en milieutechnisch onderzoek. Ook plaatsen we een tijdelijk damwandscherm.

Dempen haven
In het voorjaar van 2020 starten we met het dempen van de haven, het aanbrengen van verticale drainage en het aanbrengen van een voorbelasting. Het zand voor het dempen van de haven en de voorbelasting wordt zoveel mogelijk vanaf de rivier aangevoerd met schepen. Ook worden de vervallen kademuren van de voormalige haven gesloopt. Voor de winterperiode tussen 2020 en 2021 staat de eerste zettingsperiode gepland.

Oeverconstructie
In het voorjaar van 2021 wordt de oeverconstructie langs de Beneden Merwede doorgetrokken. Deze oeverconstructie bestaat uit kraagstukken, breuksteen en basalton. Ook wordt de voorbelasting vanaf de gedempte haven naar het naastgelegen terrein verplaatst. Voor de winterperiode tussen 2021 en 2022 staat een tweede zettingsperiode gepland.

Oplevering in 2022
In het voorjaar van 2022 wordt gestart met het profileren van het terrein en het aanbrengen van de leeflaag. Ook wordt de riolering aangebracht en worden de nieuwe wegen aangelegd en aangesloten op de bestaande infrastructuur.  In het najaar van 2022 wil Martens en Van Oord de werkzaamheden opleveren en kan er gestart worden met bouwen!

Wilt u meer weten over Noordelijke Insteekhaven Dordrecht?

Marco begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Marco van der Schans
Projectleider

+31 6 222 353 72
m.vanderschans@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn