Nieuw land voor HSBC Amsterdam

Holland Sport Boat Centre verhuist naar een nieuwe lokatie. Martens en Van Oord zorgt ervoor dat er land is om op te bouwen.

Projectkenmerken

  • Landaanwinning.
  • Inzet geotechniek essentieel om fasering te bepalen.
  • Logistiek, aanvoer van zand op het juiste moment.
  • Planning (fasering).

Half augustus 2018 is Martens en Van Oord in opdracht van de Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling en het Ingenieuwsbureau, gestart met het project ‘Landmaken terrein HSBC’ in Amsterdam. Op de plaats van het huidige HSBC (Holland Sport Boat Centre) worden ligplaatsen voor woonboten/-arken gerealiseerd. HSBC wordt verplaatst naar de oksel van de A10 (kruising IJburglaan). Om verplaatsing naar deze locatie mogelijk te maken moet er land gewonnen worden en wordt er een voorbelasting aangebracht.

Dit project maakt onderdeel uit van de dijkversterking Zeeburgereiland, die nodig is voor de bescherming van de toekomstige woningbouw op het eiland.

Landwinning

De locatie waar het land gewonnen wordt bevindt zich in het IJmeer en heeft een oppervlakte van circa 100 are (10.000 m2). Er is en wordt ten behoeve van de landwinning en voorbelasting 56.000 m3 zand aangevoerd dat in en op het water verwerkt is/wordt.

Geotechniek

Vanwege de slechte draagkracht van de ondergrond vindt de opbouw van het nieuwe land plaats in 7 fases. Om de zettingen en stabilisering te monitoren worden er op diverse manieren

metingen uitgevoerd met onder andere waterspanningmeters, inclinometers, peilbuizen en zakbakens. Aan de hand van de metingen wordt bepaald wanneer een volgende fase ingaat en er een nieuwe laag zand aangebracht kan worden.

Drainage

Vanaf de zandlaag net boven de waterlijn is er 70.000 meter verticale drainage aangebracht. Met behulp van verticale drainage kan het grondwater versneld worden afgevoerd uit dieper gelegen, zettingsgevoelige lagen. Hierdoor versnelt het inklinkproces.

Bestaande oever

Naast de landwinning en voorbelasting is ook het opruimen van de bestaande oever onderdeel van onze werkzaamheden op dit project. In totaal is er circa 2000 m2 oevermateriaal verwijderd, waaronder stortsteen, basalton en zinkkraagstukken.

Volgens planning wordt dit project in maart 2019 opgeleverd.

 

Wilt u meer weten over Landaanwinning Holland Sport Boat Centre Amsterdam?

Ralf begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Ralf Meijs
Projectleider

0162 - 474747
r.meijs@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn