Herinrichting van de waterhuishouding

De waterrijke natuur in natuurgebied Noordrand Midden is onderdeel van Natuurnetwerk Brabant. In deze natte natuurparel is bestaande en nieuwe natuur met elkaar verbonden. Zo krijgen planten en dieren de kans om zich te blijven ontwikkelen. Om de natuur een handje te helpen mag Martens en Van Oord in combinatie met van der Ven aan de slag met het herinrichten van het natuurgebied.

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta werkt Combinatie Martens en Van Oord – Van der Ven aan de Zwartenbergse Polder, één van de deelprojecten binnen project Noordrand Midden. Naast de Zwartenbergse Polder werken we in bouwteamverband ook aan de uitwerkingen van de uitvoeringsontwerpen van deelgebieden Kelsdonk – Zwermlaken en Strijpen – De Berk. Na afronding van de uitvoeringsontwerpen is er ook de intentie dat wij als combinatie deze deelgebieden gaan realiseren voor onze opdrachtgever.In opdracht van Waterschap Brabantse Delta werkt Combinatie Martens en Van Oord – Van der Ven aan de Zwartenbergse Polder, één van de deelprojecten binnen project Noordrand Midden. Naast de Zwartenbergse Polder werken we in bouwteamverband ook aan de uitwerkingen van de uitvoeringsontwerpen van deelgebieden Kelsdonk – Zwermlaken en Strijpen – De Berk. Na afronding van de uitvoeringsontwerpen is er ook de intentie dat wij als combinatie deze deelgebieden gaan realiseren voor onze opdrachtgever.

Projectkenmerken

  • Zwartenbergse Polder: ontwikkelen met verschillende typen schrale vegetatie.
  • Kelsdonk – Zwermlaken: voorzien van een watersysteem dat voldoet aan de hydrologische randvoorwaarden.
  • Strijpen – De Berk: werkzaamheden verrichten die bijdragen aan het ‘vernatten’ van het gebied, hiermee bijdragen aan behoud van bestaande natuur en de potentie van trilveen en andere flora en fauna te bevorderen.

Meerdere deelgebieden
Noordrand Midden is een groot gebied. Daarom is het project onderverdeeld in vijf deelgebieden. Dit zijn Zwartenbergse Polder, Strijpen – De Berk, Kelsdonk – Zwermlaken, Polder Weimeren en Kering Weimeren.

Planning
Met de uitvoering van Zwartenbergse Polder starten we in 2023. De uitvoering van de deelgebieden Strijpen – De Berk en Kelsdonk – Zwermlaken zullen naar verwachting in 2024 starten. 

Werkzaamheden
In het gebied zijn de waterpeilen nu vaak nog te laag en is de waterkwaliteit te voedselrijk. Dat is niet gunstig voor de natuur. Om de natuur een zetje te geven gaan we de waterhuishouding in de natuurgebieden anders inrichten. Hiervoor gaan we watergangen vergraven, percelen plaggen. Realiseren van een Helofytenfilter en natuurvriendelijke oevers aanleggen. Aanvullend gaan we stuwen, duikers en inlaten realiseren.

Wilt u meer weten over Natuurontwikkeling noordrand midden west?

Martijn begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Martijn Voet

+31 162 474747
m.voet@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn