Inrichting natuurgebied Binnenveldse Hooilanden

Tussen Ede en Wageningen wordt de komende jaren gewerkt aan de realisatie van een nieuw natuurgebied: de Binnenveldse Hooilanden. Martens en Van Oord draagt bij aan natuurontwikkeling door het grondwerk uit te voeren.

Projectkenmerken

  • Een volledig natuurtechnisch werk.
  • Alle vrijkomende materialen worden hergebruikt.
  • Een gebiedseigen ecoloog.
  • Een werkproces gericht op reductie van CO2 en N-totaal.
  • Maatwerkoplossingen met als doel nul verkeersongevallen.

 

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe is Martens en Van Oord in het najaar van 2018 gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden gelegen tussen Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen. De Binnenveldse Hooilanden wordt een uniek gebied van 250 – 300 hectare aaneengesloten topnatuur, waar straks veel bijzondere dier- en plantsoorten te zien zijn.

Nieuwe natuur

Bijna 300 hectare natuur, waar veel te zien is voor recreanten en natuurliefhebbers en waar boeren en vrijwilligers een belangrijke rol spelen in het beheer. Dat is wat de drie initiatiefnemers Stichting Mooi Wageningen, Staatsbosbeheer en de agrariërs (vanuit LTO en de ANV Het Binnenveld) voor ogen hebben met het project Binnenlandse Hooilanden. Samen met Provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe hebben zij een schetsontwerp opgesteld. In dit ontwerp beschrijven zij hoe er nieuwe natuur kan ontstaan, geïnspireerd op de natuurwaarden die er vroeger waren, waaronder trilvenen, dotterbloemhooilanden en blauwgraslanden. Deze natuurtypen zijn in Nederland zeer zeldzaam en bevatten een grote diversiteit aan bijzondere planten en dieren.

Grondwerk

Het werk bestaat uit het afgraven van de bovengrond, het aanbrengen van kades en het ontgraven van waterlopen. In totaal wordt er circa 500.000 m3 ontgraven, vervoerd en verwerkt. Alle vrijkomende grond wordt in de omgeving verwerkt op percelen van boeren.

Naast de grondwerkzaamheden worden er diverse constructies aangelegd zoals stuwen, inlaten, vlonders, vistrap en duikers. Ook overige activiteiten, zoals het inzaaien van de afgeplagde en opgehoogde percelen, rooien van begroeiing, verwijderen en aanbrengen van hekwerk vallen onder de werkzaamheden.

Planning

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang, de grondwerkzaamheden starten waarschijnlijk vanwege de ligging van het gebied (hoge grondwaterstand) aankomend voorjaar. Dit wordt de komende tijd verder bekeken en is mede afhankelijk van het weer. Het werk dient opgeleverd te worden eind april 2021.

 

 

Wilt u meer weten over Inrichting natuurgebied Binnenveldse Hooilanden?

Ralf begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Ralf Meijs
Projectleider

0162 - 474747
r.meijs@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn