Herstel van historie in Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom is vesting de Waterschans in ere hersteld. MvO realiseerde het grondwerk. Qua omvang geen enorme klus. Wel een opdracht waarbij er meegedacht moest worden, omdat je van alles tegen kon komen.

Het bouwwerk de Waterschans stamt uit 1584 en had ooit tot doel de haven van de stad te verdedigen. Toen dat niet meer nodig was kwam er ruimte voor visserij. Later werd de vesting gesloopt en het Havenkanaal gedempt. Het gebied kreeg de functie van industrieterrein. Dat is nu veranderd. Bergen op Zoom heeft zijn vesting weer terug en ook het Havenkanaal wordt aangepakt. Als het hele project afgerond is, stroomt het water weer en neemt de Waterschans weer een prominente plek in het landschap in.

Projectkenmerken

  • Het project is aangenomen dankzij de hoogste EMVI score en de laagste prijs.
  • Door een variant op het bestek is er, dankzij onze specialisten op het van gebied van milieu en geotechniek, flink op de kosten bespaard.
  • Als saneringsexpert beschikt MvO over gecertificeerd materieel. Veiligheid voor alles.

Inzet van onze expertise


'Herstel Waterschans en realisatie Havenkanaal' maakt onderdeel uit van het binnenstedelijk nieuwbouwproject 'Schelde Vesting' en ligt aan de westzijde van de binnenstad van Bergen op Zoom. Het project omvatte het herstel van de oude vesting, het restaureren van de kadeconstructie en het realiseren van een nautische toegang tot de binnenstad. Martens en Van Oord was vanuit de combinatie Zuydschans verantwoordelijk voor het grondwerk. De Vries Werkendam verzorgde de realisatie van de damwanden, kademuur en de beschoeiingen.

Specialistisch werk

Eind maart 2017 zijn de voorbereidende werkzaamheden, zoals het rooien van bomen, gestart. De maanden erna stonden in het teken van bodemsanering. Deze klus bracht een hoop met zich mee. Het werk moest afgezet worden met hekken en het was belangrijk te beschikken over het juiste materieel, zoals kranen met overdruk om ervoor te zorgen dat onze mensen in schone lucht konden werken. Martens en Van Oord heeft dergelijke machines als gecertificeerd saneringsspecialist allemaal in huis.


Grondwerk

Na het afgraven van de vervuilde grond en het afvoeren van vele onvoorziene vondsten zoals oude tanks, oesterputten en leidingen, kon het er worden gestart met het grondwerk. Dit bestond uit het afgraven van een oude primaire leiding, het uitdiepen van de gedempte haven en de aanleg van riolering en verhardingen. Van de grond die bij deze werkzaamheden vrijkomt kon er een groot deel ter plekke hergebruikt worden om de vesting op te hogen. De resterende grond hebben we afgevoerd.

Tot slot moesten er nog kabels en leidingen worden omgelegd, een klus die zorgvuldige afstemming vereiste omdat  hier meerdere partijen bij betrokken waren. Een goede afstemming van de werkzaamheden was dan ook noodzakelijk.

In juni 2018 is het project opgeleverd en hiermee beschikt Bergen op Zoom over een nieuwe, historische trekpleister. We zijn trots op onze bijdrage hieraan.

Wilt u meer weten over Herstel Waterschans?

Corné begeleidde het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Corné van Drunen
Projectleider

+31 6 533 518 51
c.vandrunen@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn