Getijdenpark Eiland van Brienenoord: natuurlijker, aantrekkelijker en beter bereikbaar

Het Eiland van Brienenoord is een bijzonder eiland vol ontdekkingen met bos, grasvlakten, open water en poelen. Een deel van het eiland krijgt natuurvriendelijke oevers en ruimte voor getijdennatuur.

Projectkenmerken

  • Aanleg getijdenpark waar eb en vloed meer invloed krijgen
  • Baggerwerkzaamheden, droog grondverzet en kust- en oeverwerk
  • Realisatie van één beweegbare en één vaste brug

In de gemeente Rotterdam wordt het Eiland van Brienenoord (sinds 1904) omgevormd naar een getijdenpark waar eb en vloed meer invloed krijgen. Het doel van het project is zowel het vergroten van de natuurlijke dynamiek en de natuurlijke kwaliteiten als het maken van een aantrekkelijk extensief recreatielandschap waarbinnen een getijdenpark ontstaat.

Krachten bundelen
Voor dit project hebben Martens en Van Oord en G. van der Ven B.V. uit Brakel hun krachten gebundeld. Gemeente Rotterdam heeft deze opdracht gegund aan deze aannemerscombinatie.


Invloed van eb en vloed
Aan de oost-, zuid- en westzijde van het eiland komt een getijdenpark, waarbij de lagere delen bij eb zullen droogvallen en bij vloed onder water komen te staan. Het eiland krijgt een nieuwe inrichting met nieuwe wegen, wandelpaden, een loopvlonder en twee nieuwe toegangsbruggen naar het eiland. Nabij de Kreeksehaven gaan we het landhoofd voor de nieuwe brug maken en wordt de toegangsweg naar de nieuwe brug aangelegd.

Nieuwe bruggen
De nieuwe brug heeft een beweegbaar deel van 16,50 meter en een totale lengte van 63 meter. De huidige toegangsbrug naar het eiland wordt, nadat de beweegbare brug gereed is, gesloopt en vervangen door een vaste brug. De lengte van deze brug is ca. 70 meter.

Planning
De werkzaamheden starten begin 2020 en zijn voor de nazomer van 2021 gereed.

Wilt u meer weten over Herinrichting Eiland van Brienenoord?

Bert begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Bert van Wijlen
Hoofduitvoerder

+31 6 207 010 89
b.vanwijlen@mvorgroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn