Uitbreiding industrieterrein

De Duitse haven Emmelsum wordt flink uitgebreid. Hiermee wordt ook de logistiek aan de Neder-Rijn en in het noordelijke Ruhrgebied verder uitgebouwd. 

Martens en Van Oord realiseert in opdracht van DeltaPort GmbH in Hafen Emmelsum een waterkering en een ophoging van het haventerrein. 

Werkzaamheden en planning
In augustus 2022 zijn we gestart met de werkzaamheden. Het terrein wordt verhoogd en de haven krijgt een waterkering. Om dit te realiseren hebben we eerst de bovengrond ontgraven om vervolgens 300.000 ton zand uit depot te verwerken. Op het terrein bouwen we circa 1.500.000 ton aan materiaal in. Ook voorzien wij het gebied van asfaltwerkzaamheden, groenvoorzieningen en brengen we de hekwerken aan. Onze werkzaamheden vinden plaats van augustus tot juli 2025.

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn