Tunnel onder de A2/N2

Om Brainport Eindhoven en Eindhoven Airport beter bereikbaar te maken, wordt in Eindhoven Noordwest flink aan de weg gewerkt. De verbetering van de infrastructuur in het gebied bestaat uit meerdere fases. De derde fase bestaat uit een onderdoorgang van een nieuw aan te leggen weg onder de A2/N2. Martens en Van Oord voerde hier het grootschalig grondwerk uit.

De nieuwe tunnel voor gemotoriseerd verkeer onder de A2/N2 sluit aan op de bestaande rotonde bij bedrijventerrein GDC Acht. Zo ontstaat een betere verbinding met de op- en afritten naar de A58 in Best en is GDC Acht minder afhankelijk van de A2/N2.

Projectkenmerken

  • Voorbereidende grondwerkzaamheden voor het plaatsen van een nieuwe tunnel.
  • Het werk was complex gezien de korte doorlooptijd en veel verschillende disciplines op een kleine bouwplaats.
  • Door goede voorbereidingen werd eventuele verkeershinder zoveel mogelijk beperkt. 

De werkzaamheden
Van week 26 t/m week 30 heeft Martens en Van Oord de toeritten naar de tunnel ontgraven. Daarna hebben we 6 dagen 24 uur per dag gewerkt om de kuip te ontgraven voor de tunnelelementen aan de westzijde. In deze periode bestonden de werkzaamheden uit het ontgraven van grond, toepassen van grondverbetering, het plaatsen van tunnelelementen, het aanvullen en verdichten en het aanbrengen en profileren van asfaltverharding. In week 32 en 33 is er 7 dagen 24 uur per dag gewerkt om de kuip te ontgraven voor de tunnelelementen aan de oostzijde, met dezelfde werkzaamheden als eerder aan de westzijde. De komende tijd realiseert opdrachtgever Strukton nog het complete betonwerk in en om de tunnel.

Beperking hinder
Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, zijn de werkzaamheden zo vroeg mogelijk aangekondigd en blijft de helft van de totaal 15 rijstroken geopend voor tweerichtingsverkeer.

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn