Verbeteren aansluiting A15/N3/N214: minder files en een betere verkeersveiligheid

Minder files, betrouwbaardere reistijd, betere doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de regio; dat is het doel van de werkzaamheden aan de A15/N3/N214.

Projectkenmerken

  • Aanleg nieuwe wegen ten behoeve van een betere doorstroming
  • Aanleg nieuwe waterhuishouding door het graven van watergangen en blusvijvers
  • Hergebruik van vrijkomende grond binnen het projectgebied

In opdracht van Rijkswaterstaat vernieuwt Strukton Civiel op- en afritten, kruisingen en verbindingswegen. Ook komen er nieuwe kunstwerken over het spoor, waaronder twee viaducten over de Sophiaspoortunnel. Het gaat om ingrijpende werkzaamheden, waarbij we zorgen dat het doorgaande verkeer de meeste tijd gewoon door kan rijden.

Aanbrengen voorbelastingen
In opdracht van Strukton Civiel verricht Martens en Van Oord de grondwerkzaamheden op het RWS-project aansluiting grondwerk A15/N3/N214. Hiervoor worden in de eerste fase voorbelastingen aangebracht rondom de bestaande wegen. Deze werkzaamheden zijn voor de zomervakantie afgerond.

Watergangen en blusvijvers
Fase twee is na de zettingsperiode, dan ronden we in 2021 het definitieve werk af door cunetten te graven en wegfunderingen aan te brengen. Verder worden er nog watergangen en blusvijvers gegraven voor eventuele calamiteiten in de tunnelbak van de Betuweroute, die door het projectgebied loopt.

Planning
Onze werkzaamheden worden afgerond in de zomer van 2021.

Wilt u meer weten over het project? Kijk dan op de website van Strukton Civiel

 

Wilt u meer weten over Aansluiting grondwerk A15/N3/N214?

Corné begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Corné van Drunen
Projectleider

+31 6 533 518 51
c.vandrunen@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn