Momenteel werken we aan...

Hieronder vindt u de projecten die op dit moment in voorbereiding of uitvoering zijn.

In uitvoering

Bodembescherming Brittanniëhaven Rotterdam

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam gaat Martens en Van Oord een bodembescherming aanbrengen in de Brittanniëhaven, ten zuiden van de...

In uitvoering

Werken aan een betere ecologische waterkwaliteit met maatregelen KRW 4

Een betere ecologische waterkwaliteit, daar werken we bij Martens en Van Oord graag aan mee. Na de werkzaamheden voor 61 kilometer aan heringerichte...

In uitvoering

Dijkaanleg tussen Bienen en Praest

Bij Bienen en Praest (nabij Emmerich, DU) reconstrueert Martens en Van Oord de dijk over een lengte van bijna vier kilometer. Tussen de dorpen Bienen...

In uitvoering

Kadeverlaging Scherpekamp

Dit najaar gaat Martens en Van Oord in opdracht van Rijkswaterstaat 5.000 kuub grond afgraven om een kade met een meter te kunnen verlagen. Dit moet...

In uitvoering

Verwijderen strandhoofden en NGE's in Zeebrugge

In Zeebrugge is Martens en Van Oord in opdracht van de Belgische netwerkbeheerder Elia gestart met het verwijderen van twee strandhoofden en de...

In uitvoering

Herstel Waterschans en realisatie Havenkanaal

In februari kreeg Martens en Van Oord het mooie nieuws dat MvO, in combinatie met De Vries Werkendam b.v., voor de aanbesteding het project...

In uitvoering

Uitbreiding jachthaven Rosslag

In opdracht van Maasplassen BV gaat Martens en Van Oord jachthaven De Rosslag in Herten bij Roermond uitbreiden. Het project bestaat uit een...

In uitvoering

Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden

Rijkswaterstaat heeft de uitvoering van de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden definitief gegund aan Martens en Van Oord. Het werk omvat...

In uitvoering

Strekdammen in Westerschelde

In opdracht van Waterschap Scheldestromen gaat Martens en Van Oord vijf strekdammen in de vooroevers van de Westerschelde aanleggen.

In uitvoering

De Zaag herstel leefgebied en natuurcompensatie

In opdracht van Rijkswaterstaat is Martens en Van Oord half maart gestart met project De Zaag. Op het eiland De Zaag, in Krimpen aan de Lek, pakken...

In uitvoering

Vacuümconsolidatieproef POVM

In Bleskensgraaf is een proef gestart met vacuümconsolidatie, een reeds bestaande techniek om zettingen te versnellen, die mogelijk toegepast kan...

In uitvoering

Werkzaamheden vijfde sluiskolk Brunsbüttel (D)

Op 18 december 2015 heeft Martens en Van Oord opdracht gekregen voor het grond-, bagger-, kust- en oeverwerk voor de bouw van een vijfde sluiskolk...

In uitvoering

Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

Sas van Vreeswijk heeft de definitieve gunning binnen voor de bouw van de derde Beatrixsluis-kolk en het verbreden van het Lekkanaal bij Nieuwegein....

In uitvoering

Brunsbüttel Noord-Duitsland

De eerste opdracht in Brunsbüttel, in Noord-Duitsland, is een feit. Het werk bestaat uit het laden van ca. 500.000 m3 zand uit een zanddepot, het...

In uitvoering

Stabilisering landtong Veense Plassen

Ten noorden van het Noord-Brabantse dorp Veen bevinden zich twee voormalige zandwinputten, de Veense Plassen. Deze zijn in de jaren ’80 van de...

In uitvoering

Plas van Heenvliet

Tussen Zwartewaal en Heenvliet, in de Gemeente Brielle, bevindt zich de Plas van Heenvliet. Waar ooit de koeien graasden in de weilanden, wordt nu...

In uitvoering

Brand- en reststoffenhandling Amercentrale Geertruidenberg

De samenwerking met het energiebedrijf Essent, onderdeel van het internationale energieconcern RWE, bij de Amercentrale in Geertruidenberg is een...