Momenteel werken we aan...

Hieronder vindt u de projecten die op dit moment in voorbereiding of uitvoering zijn.

In uitvoering

Dijkverbetering Nattenhoven-Roosteren & Meers-Maasband

Martens en Van Oord kreeg in februari 2017 het nieuws dat MvO voor de aanbesteding ‘Dijkverbetering Nattenhoven-Roosteren & Meers-Maasband’, de...

In uitvoering

Herstel Waterschans en realisatie Havenkanaal

In februari kreeg Martens en Van Oord het mooie nieuws dat MvO, in combinatie met De Vries Werkendam b.v., voor de aanbesteding het project...

In uitvoering

Herstellen erosiekuil in het Spui

Begin maart 2017 heeft Martens en Van Oord het project ‘Herstellen van een erosiekuil in het Spui’ in een spoedprocedure gegund gekregen. Het...

In uitvoering

Uitbreiding jachthaven Rosslag

In opdracht van Maasplassen BV gaat Martens en Van Oord jachthaven De Rosslag in Herten bij Roermond uitbreiden. Het project bestaat uit een...

In uitvoering

Aanleg Landbouwweg Dordrecht

In augustus 2016 is Martens en Van Oord in opdracht van aannemer Van Boekel Zeeland B.V. gestart met de uitvoering van de grondwerkzaamheden en het...

In uitvoering

Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden

Rijkswaterstaat heeft de uitvoering van de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden definitief gegund aan Martens en Van Oord. Het werk omvat...

In uitvoering

Strekdammen in Westerschelde

In opdracht van Waterschap Scheldestromen gaat Martens en Van Oord vijf strekdammen in de vooroevers van de Westerschelde aanleggen.

In uitvoering

Polder Stededijk

Rijkswaterstaat heeft Martens en Van Oord gevraagd een bijdrage te leveren aan het herstel van de ecologische waterkwaliteit in Stededijk. De...

In uitvoering

De Zaag herstel leefgebied en natuurcompensatie

In opdracht van Rijkswaterstaat is Martens en Van Oord half maart gestart met project De Zaag. Op het eiland De Zaag, in Krimpen aan de Lek, pakken...

In uitvoering

Vacuümconsolidatieproef POVM

In Bleskensgraaf is een proef gestart met vacuümconsolidatie, een reeds bestaande techniek om zettingen te versnellen, die mogelijk toegepast kan...

In uitvoering

Werkzaamheden vijfde sluiskolk Brunsbüttel (D)

Op 18 december 2015 heeft Martens en Van Oord opdracht gekregen voor het grond-, bagger-, kust- en oeverwerk voor de bouw van een vijfde sluiskolk...

In uitvoering

Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

Sas van Vreeswijk heeft de definitieve gunning binnen voor de bouw van de derde Beatrixsluis-kolk en het verbreden van het Lekkanaal bij Nieuwegein....

In uitvoering

Brunsbüttel Noord-Duitsland

De eerste opdracht in Brunsbüttel, in Noord-Duitsland, is een feit. Het werk bestaat uit het laden van ca. 500.000 m3 zand uit een zanddepot, het...

In uitvoering

Kaderrichtlijn Water 3 en hoogwatergeul Well-Aijen Zuid

Martens en Van Oord werkt, in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, tot eind 2015 aan het project Kaderrichtlijn Water 3 (KRW 3) en...

In uitvoering

Stabilisering landtong Veense Plassen

Ten noorden van het Noord-Brabantse dorp Veen bevinden zich twee voormalige zandwinputten, de Veense Plassen. Deze zijn in de jaren ’80 van de...

In uitvoering

CADZAND-Maritiem

Aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen, bij Cadzand-Bad, gaat Combinatie Cadzand-Bad aan het werk om de kustveiligheid te verbeteren, de aanleg van een...

In uitvoering

Hoogwateraanpak 's-Hertogenbosch (HoWaBo)

In februari 2014 heeft Martens en Van Oord van opdrachtgever waterschap Aa en Maas de definitieve gunning gekregen voor de uitvoering van...

In uitvoering

Plas van Heenvliet

Tussen Zwartewaal en Heenvliet, in de Gemeente Brielle, bevindt zich de Plas van Heenvliet. Waar ooit de koeien graasden in de weilanden, wordt nu...

In uitvoering

Brand- en reststoffenhandling Amercentrale Geertruidenberg

De samenwerking met het energiebedrijf Essent, onderdeel van het internationale energieconcern RWE, bij de Amercentrale in Geertruidenberg is een...

In uitvoering

Zandfabriek in Moerdijk

Het is een opvallende verschijning op het industrieterrein van Moerdijk: de Zandfabriek van Martens en Van Oord. De klasseerinstallatie bewerkt zand...