1 2 3 4 5

Van zandwinput tot recreatiegebied

Tussen Zwartewaal en Heenvliet, in de Gemeente Brielle, bevindt zich de Plas van Heenvliet. Waar ooit de koeien graasden in de weilanden, wordt nu door Combinatie Martens en Van Oord, Boskalis Nederland, Van Oord Nederland en BAM Wegen Regio West hard gewerkt aan de ontwikkeling van een groot en veelzijdig recreatiegebied.

De Plas
De Plas van Heenvliet is een voormalige zandwinput die ontstaan is in de 70’er en 80’er jaren van de vorige eeuw tijdens de grootschalige zandwinning voor de aanleg van infrastructurele werken in de regio Rotterdam. Na de zandwinning was een diepe put ontstaan, waarin flora en fauna moeilijk gedijden. Daarnaast bestonden er, vanwege de diepte en steile oevers, veiligheidsrisico’s.

De Combinatie stelde een interessant plan voor aan Gemeente Brielle om de Plas van Heenvliet te ontwikkelen tot een veelzijdig recreatiegebied. Hiertoe diende de plas verondiept te worden tot een diepte van tien meter, waar (rest-)bouwstoffen van andere infrastructurele werken voor gebruikt zouden kunnen worden. In 1999 gaf de overheid toestemming tot uitvoering van het plan en is de Combinatie gestart met de werkzaamheden.

In de toekomst zal de Plas van Heenvliet een recreatiegebied zijn waar gespeeld, gewandeld, gevist en gesport kan worden. De oplevering wordt verwacht in 2020.Duurzame oplossing
De Plas van Heenvliet biedt bedrijven, gemeenten en waterschappen een duurzame oplossing voor de toepassing van vrijkomende bodem en waterbodem!

Acceptatie
Grond
Plas van Heenvliet kan herbruikbare grond accepteren, die voldoet aan de eisen voor toepassing in een grootschalige bodemtoepassing (GBT). Een en ander conform de strikte regels van het Besluit BodemKwaliteit.

Baggerspecie
Plas van Heenvliet kan herbruikbare baggerspecie accepteren tot en met klasse B conform de strikte regels van het Besluit BodemKwaliteit.

Overige diensten
Opslag
Indicatief gekeurde partijen grond of baggerspecie kunnen onder regime van de BRL 9335 opgeslagen en toegepast worden. Tevens kunnen partijen op afroep door u gebracht of door ons gehaald worden.

De Combinatie kan u hierbij volledig ontzorgen. U beperkt de risico's, die gepaard gaan met het beheer van tijdelijke depots. Daarnaast hoeft u zich niet meer bezig te houden met meldingen of andere noodzakelijke (administratieve) handelingen.

Transport
Naast de toepassing van grond en baggerspecie kan de Combinatie Plas van Heenvliet voor u het transport per as of per schip verzorgen.

Contact
Acceptatietarieven en algemene informatie
Naam: Dick Damen
Mobiel nummer: 06-53351825

Operationele zaken (onder andere aanlevering en transport)
Naam: Mariska Rusken en Tanja Hoogzand
Telefoonnummer: 0181-660533
E-mail: info@plasvanheenvliet.nl
Adres: Kanaaldijk West, 3238 LM  ZWARTEWAAL

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.plasvanheenvliet.nl

Deel dit project