Projecten die we hebben opgeleverd...

Martens en Van Oord kijkt met trots terug op de projecten die in het verleden zijn uitgevoerd.

Afgerond

Sanering stortplaats Riekusweel Bruinisse

Aan de rand van het Zeeuwse dorp Bruinisse heeft Martens en Van Oord, in opdracht van Gemeente Schouwen Duiveland, werkzaamheden uitgevoerd in het...

Afgerond

Ruimte voor de Lek

Door de klimaatsverandering stroomt er in de toekomst meer water door de Lek. Rijkswaterstaat grijpt in om de Lek meer bergingsruimte te geven en het...

Afgerond

Uiterwaardvergraving Avelingen

Martens en Van Oord werkt mee aan verschillende projecten van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ van Rijkswaterstaat. In dit programma wordt...

Afgerond

Grondwerk Sluiskiltunnel Terneuzen

Bouwcombinatie BAM-TBI heeft de opdracht om de Sluiskiltunnel te bouwen. Voor het grondwerk is een grondwerkcombinatie opgericht genaamd CGS...

Afgerond

Depotbeheer stortlocaties Hollandsch Diep

In opdracht van Rijkswaterstaat was Martens en Van Oord sinds januari 2009 verantwoordelijk voor het beheer van twee baggerstortlocaties in het...

Afgerond

Zomerbedverdieping stuwpand Grave

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Martens en Van Oord de maas verdiept in stuwpand Grave. Daarbij is anderhalf tot drie meter van de rivierbodem...

Afgerond

Kaderrichtlijn Water Oevers en Uiterwaarden

In september 2012 heeft Martens en Van Oord het bericht ontvangen dat de combinatie GMB/Martens en Van Oord de definitieve gunning betreffende het...

Afgerond

Dijksanering Xanten

In opdracht van Deichverband Xanten-Kleve verzwaart Martens en Van Oord de dijk die de Duitse stad Xanten beschermt tegen het water van de Rijn.

Afgerond

Ontpoldering Noordwaard

Zo’n vier en een half miljoen kubieke meter grondverzet, 30 kilometer aan nieuwe kaden en dijken, 45 kilometer kreken, 26 terpen, 35 bruggen, 60...

Afgerond

Stadsbrug Nijmegen

Nijmegen maakt ‘De Oversteek’. Tussen Rotterdam en Basel is er maar één stad met meer dan 100.000 inwoners en slechts één brug: Nijmegen....

Afgerond

Burgemeester Letschertweg Tilburg

Tilburg, een stad die al jaren streed tegen verkeersoverlast. De oplossing werd gevonden in een randweg om de stad. Martens en Van Oord leverde een...

Afgerond

Aanleg A4 Dinteloord - Bergen op Zoom

Rijkswaterstaat legt ten westen van Steenbergen een nieuw stuk A4 aan. Twee delen hiervan zijn in uitvoering: bij Dinteloord en bij Halsteren....

Afgerond

Herinrichting Gilzewouwerbeek fase 1

In het najaar van 2012 heeft Martens en Van Oord het gebied rondom de Gilzewouwerbeek ontwikkeld tot natuurgebied voor mensen en dieren, als...

Afgerond

Verbreding Burgemeester Bechtweg fase 3

De laatste fase van de verdubbeling van de Burgemeester Bechtweg in Tilburg is uitgevoerd door combinatie Gebr. Van Kessel - Van Hattum en...

Afgerond

Herinrichting Eendragtspolder

De herinrichting van de Eendragtspolder was een uniek project doordat het diverse activiteiten combineerde. 300 hectare akkerbouwland heeft hier...

Afgerond

Aanleg warmtetransport- leiding Diemen- Almere

Het is de eerste keer dat een warmtetransportleiding onder water is aangelegd in Nederland. Deze warmtetransportleiding voert warm water aan en koud...

Afgerond

De Hanzelijn

Het is een voortdurende uitdaging in het toch niet al te grote Nederland: hoe maken we de reistijden tussen de verschillende delen van het land nog...

Afgerond

Markthal Rotterdam

Rotterdam, de stad van de moderne architectuur, heeft er weer een parel bij: de Markthal. Deze eyecatcher wordt een nieuwe trekpleister in het...

Afgerond

Natuurvriendelijke Oevers Maas

Binnen afzienbare tijd moet de oeverzwaluw weer komen broeden langs de Maas. De ijsvogel moet er zijn nest gaan maken en ook de bever moet er weer...

Afgerond

Wilhelminakade Eemshaven

In opdracht van BAM Civiel heeft Martens en Van Oord het grond-, en baggerwerk uitgevoerd voor de aanleg van een nieuwe kademuurconstructie in de...