Werken aan een van de drukste sluizen van Nederland. Best een uitdaging

Bij de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland, de Prinses Beatrixsluis, passeren jaarlijks maar liefst 50.000 binnenvaartschepen de uit 1938 stammende sluiskolken. Vanaf 2019 moet een nieuwe, derde sluiskolk voor ontlasting zorgen. Daarnaast wordt het Lekkanaal verbreed zodat er meer ligplaatsen beschikbaar komen. Een prachtige klus maar ook een enorme uitdaging. Zowel op logistiek als geotechnisch gebied. Bij Martens en Van Oord wisten we het daarom direct: deze opdracht wilden we binnenslepen!

Acht hoog, achthonderd lang
Als partner tekende MvO voor het grondwerk. ‘Op 1 september 2016 zijn we aan de slag gegaan’, blikt projectleider Marco van der Schans terug. ‘Omdat het Lekkanaal verbreed wordt, zijn we negentig meter landinwaarts begonnen met de aanleg van een nieuwe primaire kering. Omdat de ondergrond hier echter slechte draagkrachtige lagen bevatten, moesten we die eerst verbeteren. Pas daarna konden we laag voor laag de nieuwe dijk aanleggen waarbij we de ondergrond steeds de tijd gaven om stabiel te worden. Alles bij elkaar hebben we er zo’n zes maanden over gedaan om een acht meter hoge en achthonderd meter lange dijk te kunnen realiseren.’

Economisch en duurzaam
De 500.000 kuub zand en klei die nodig was voor de bouw van de nieuwe dijk is zoveel mogelijk per schip aangevoerd. Bij MvO werken we namelijk altijd zo economisch en duurzaam mogelijk. Door het transport over het water te laten plaatsvinden, konden we het aantal transportbewegingen en daarmee de overlast op de openbare weg zoveel mogelijk beperken. En daarbij draaide het niet alleen om het aantal verkeersbewegingen maar bijvoorbeeld ook om de hoeveelheid materiaal uit het gebied dat je ter plekke kunt hergebruiken.

Ontgraven sluiskolk
Nu de nieuwe dijk gereed is, is MvO gestart met het ontgraven van de oude dijk. Aansluitend maken we een begin met het verbreden van het kanaal aan de zuidzijde van de sluis. Ondertussen vordert ook het werk aan de nieuwe sluiskolk waar we in april mee begonnen zijn. De eerste twee bouwkuipen zijn inmiddels ontgraven. De komende tijd kunnen we ons focussen op de sluiskolk zelf. De ontgraving hiervan vindt in fases plaats vanwege de opbouw van de kolkwanden. Het materiaal dat vrijkomt, gebruiken we om het sluiseiland en -terrein op te hogen.

Logistiek vraagstuk
Aan de noordzijde van de sluis wordt ondertussen ook hard gewerkt. Daar hebben we inmiddels een start gemaakt met het verbreden van het Lekkanaal. In het begin deden we dat vanaf het land, maar vanaf half augustus baggeren we vanaf pontons op het water. Het water waarover als vanouds de vele binnenvaartschepen af- en aanvaren. Want dat was vanaf het begin van het project een heldere eis. ‘De werkzaamheden nemen alles bij elkaar drie jaar in beslag en al die tijd blijven de sluizen open’, licht Marco toe. ‘Het maakt het er niet eenvoudiger op. Maar al in de ontwerp- en calculatiefase hebben we hier rekening mee gehouden. Dit soort logistieke vraagstukken zijn echt aan ons besteed.’


Nieuwsarchief