Vorderingen zichtbaar van de Waterschans

4,5 miljoen kuub grondverzet, 30 kilometer hoge kades, 40 kilometer lage kades, 45 kilometer kreken, 26 terpen, 35 bruggen, 60 waterbouwkundige constructies en 50 te..

Alles over het Ontpoldering Noordwaard project

Sinds de openingshandeling afgelopen zomer is er al heel wat werk verzet in Bergen op Zoom. In opdracht van gemeente Bergen op Zoom voert Martens en Van Oord het grondwerk uit ten behoeve van het herstel van de oude vesting, het restaureren van de kadeconstructie en het realiseren van een nautische toegang tot de binnenstad.

De sanering op de Terre, het binnenterrein van de waterschans, is inmiddels afgerond en een deel van de vesting is in ere hersteld. Momenteel wordt de dijk rond de Waterschans verlaagd. Het zand dat hierbij vrijkomt wordt afgevoerd naar de nieuwe locatie waar containerterminal MCT gevestigd wordt. Ook is de damwand inclusief de verankering in het havenkanaal geplaatst.

Nog dit jaar wordt de damwand bekleed met houten schotten wat zorgt voor een fraai aanzicht. Een deel van de vestingmuur wordt opnieuw gemetseld en een deel van de nog aanwezige historische vestingmuur wordt vakkundig hersteld. Tot aan het einde van dit jaar en in 2018 ontgraven we het restant van het havenkanaal en richten we ons op de herinrichting van het project zoals de aanleg van rioleringen en verhardingen, zodat we voor de zomervakantie dit project op kunnen leveren.


 


Nieuwsarchief