Voortvarend van start in Heesseltsche Uiterwaarden

In 2014 klonk het startsein voor project Cadzand-Maritiem. Sindsdien is de kust bij Cadzand-Bad versterkt, een jachthaven aangelegd en de openbare ruimte heringericht...

Alles over het Cadzand-Maritiem project

Sinds het najaar van 2016 is Martens en Van Oord (MvO) hard aan het werk in de Heesseltsche Uiterwaarden. Het project in opdracht van Rijkswaterstaat is erop gericht de waterveiligheid in het gebied te verbeteren en een bijdrage te leveren aan KRW doelstellingen. Dat is nodig omdat de Waal steeds vaker te kampen heeft met hoge waterstanden en er tussen de dijken weinig ruimte is om regen- en smeltwater te verwerken.

Alle maatregelen moeten ertoe leiden dat bij hoogwater de Waal straks ca. 5,5 centimeter water extra kan bergen. MvO realiseert daartoe een grote nevengeul en twee kleinere geulen. Daarnaast verlagen we een deel van de uiterwaarden en leggen we 206 hectare nieuwe natuur aan.

Heel veel graven

Voorafgaand aan de werkzaamheden hebben we eind 2016 eerst het noodzakelijke kap- en rooiwerk uitgevoerd. Daarnaast zijn de noodzakelijke vergunningen aangevraagd en is onderzoek gedaan naar niet gesprongen explosieven. Nu deze voorbereidingen achter de rug zijn, is de weg vrij voor de graafwerkzaamheden. Die concentreren zich allereerst op het realiseren van de grote nevengeul en de kleine nevengeul aan de zuidkant van het gebied. De grond die vrijkomt, ca. 6.000 kuub per dag, vervoeren we over onze stalen rijplaten en gebruiken we om de twee aanwezige zandwinplassen te verondiepen.

Oog voor veiligheid
Momenteel zijn het vooral deze graafwerkzaamheden die in het oog springen. Maar MvO doet meer. Zo hebben we inmiddels een hoogwatervluchtplaats aangelegd en ingezaaid voor de kudde grote grazers die vanaf 2019 het gebied gaan bevolken. Op korte termijn vragen we ook de vergunning aan voor de veeoversteek en omheining rond het gebied. Verder hebben we een wandelbrug aangelegd. Die is van belang om wandelaars gedurende de werkzaamheden een veilige doorgang te bieden. Onze vrachtwagens rijden straks onder de brug door, de wandelaars lopen eroverheen, met goed zicht op alle werkzaamheden.

Zo min mogelijk overlast
Gedurende de uitvoering van het project houdt MvO nadrukkelijk rekening met de overlast voor de omgeving door het inzetten van grote vrachtwagens, aan- en afvoer van materieel over de Waal, een aangepast achteruitrijsignaal op het materieel, het neerleggen van de Waaloord (laadponton) in het werkgebied en het beperken van aantal auto’s in het gebied. Ook proberen we verstoringen van de natuur zoveel mogelijk te beperken. Een ecoloog kijkt daartoe voortdurend over onze schouder mee.

Als in 2019 alle werkzaamheden gereed zijn, heeft MvO 2,1 miljoen kuub materiaal ontgraven. Daarvan kunnen we 1,3 miljoen kuub ter plaatse hergebruiken. De rest voeren we af naar K3Delta en onze eigen Zandfabriek. Daarbij gaat het om zand en klei, geschikt om te vermarkten. Vooralsnog verlopen de werkzaamheden zeer voorspoedig. Met dank aan een gedegen voorbereiding en goedgezinde weergoden.

Informatieborden.pdfNieuwsarchief