Veilig ontgraven in Zeebrugge

De Noordzee krijgt er een nieuwe hoogspanningskabel bij, in 2019 moet hij er liggen. MvO heeft hier aan bijgedragen door 350 Potential Unexploded Ordnances te..

Alles over het Explosievenonderzoek Ramsgate project

De vele wandelaars die dit voorjaar in Zeebrugge komen uitwaaien moeten tot de zomer helaas een stukje van hun strand afstaan. De Belgische netwerkbeheerder Elia is er onlangs begonnen met het testen van een aantal nieuw aangelegde landkabels die het Belgische elektriciteitsnetwerk onder meer moet verbinden met de windparken op zee. Tegelijkertijd wordt een aantal oude strandhoofden verwijderd en een nieuw kabeltracé gerealiseerd. In opdracht van Elia voert MvO deze werkzaamheden uit.

Goed afgeschermd werkterrein
Op 9 mei is het werk van start gegaan met de inrichting van een zogenaamde werfzone. MvO heeft een zeefinstallatie geplaatst met daaromheen een containerwand van zes meter hoogte die het werkterrein moet afschermen. Dit is nodig omdat er in de bodem mogelijk niet gesprongen explosieven (NGE’s) aanwezig zijn. Dat is ook de reden dat MvO een senior en assistent OCE deskundige van BODAC heeft ingehuurd. Gedurende het werk zijn zij aanwezig om de af te graven grond te detecteren en tijdens het zeven het residu op de band te controleren op eventuele NGE’s.

Uitdagingen
Het ontgraven van het zand vindt plaats tot een diepte van vier meter beneden het maaiveld. Hiervoor gebruiken we een bulldozer en twee rupskranen. Vanwege de noodzakelijke detectiewerkzaamheden vindt het ontgraven laagsgewijs plaats. Al het zand wordt vervolgens gezeefd op ongeregeldheden als puin en hout om het toekomstige kabeltracé schoon te kunnen opleveren. Omdat het strand uiterlijk 30 juni weer vrij moet zijn voor de start van het toeristenseizoen verwijderen we in deze eerste fase alleen de twee strandhoofden. De realisatie van de drie kabeltracés volgt vanaf 1 september. Vooralsnog verlopen de werkzaamheden voorspoedig, al zijn er wel uitdagingen om rekening mee te houden. Zo zorgen de getijden ervoor dat we alleen bij laag water kunnen werken. Daarnaast moeten we vanwege de aanwezigheid van mogelijke explosieven en de diepte van het werk diverse veiligheidsmaatregelen treffen.

Van begin tot eind
Alles bij elkaar is MvO blij met deze mooie opdracht bij Zeebrugge. Helemaal vanwege de wetenschap dat onze collega’s aan het andere eind van het kabeltracé, bij het Engelse Ramsgate, aan het werk zijn om te assisteren bij het identificeren van een aantal niet gesprongen explosieven aldaar. Zo trekt MvO aan beide eindjes van de onderzeese NEMO kabel.
Nieuwsarchief