Natuur weer alle kans op eiland De Zaag

Een uitgebreid krekenstelsel is aangelegd, 300 meter oeververdediging gerealiseerd en ook de geplande beheer-, wandel- en laarzenpaden zijn in gebruik genomen. Daarmee is het einde van het project dat MvO heeft uitgevoerd op eiland De Zaag in Krimpen a/d Lek in zicht.

De komende periode moet alleen nog het entreegebied onder handen genomen worden. En dan hebben we het o.a. over de aanleg van parkeerplaatsen, een toegangspad, fietsvoorzieningen en een plantsoen. Kortom, een mooie entree voor alle recreanten die willen genieten van de natuur die hier dankzij de getroffen maatregelen in ere hersteld wordt. Zwemt daar nou een bever?


Nieuwsarchief