Martens en Van Oord ondertekent Green Deal Duurzaam GWW 2.0

Martens en Van Oord heeft vandaag de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Dit gebeurde tijdens het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren 2018 in Den Bosch. Deze Green Deal is erop gericht om samen met alle ketenpartners maximaal en verantwoord duurzaamheidskansen te benutten in projecten.

Commitment

\r\n

Op verschillende projecten wordt al ervaring opgedaan met het benutten van duurzaamheidskansen, maar over het algemeen gaat de ontwikkeling langzaam. Het zetten van echte stappen lukt alleen als alle partijen in de keten zich hieraan committeren. Vandaar dat het ondertekenen van deze Green Deal Duurzaam GWW 2.0 een belangrijke stap vooruit is, ook voor Martens en Van Oord.

\r\n

Directeur Tobias van Oord: ’Wij geloven in duurzaamheid en willen als Martens en Van Oord graag ons steentje bijdragen om de wereld elke dag letterlijk en figuurlijk een stukje mooier te maken. Dit doen we door projecten optimaal te ontwerpen en voor te bereiden, grond- en bouwstoffen zoveel mogelijk hoogwaardig te hergebruiken en door zo efficiënt mogelijk materieel in combinatie met deskundige mensen in te zetten.’

\r\n

Veranderopgave

\r\n

De ondertekenaars verklaren samen te werken aan de doelstelling: Duurzaamheid is in 2020 een integraal onderdeel van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. Dit betekent een grote veranderopgave die zich vertaalt in 4 transitielijnen, waar de partijen gezamenlijk en individueel concreet aan gaan werken:

\r\n

• Van kosten naar waarde: duurzaamheid wordt gezien als een meerwaarde/opbrengst in plaats van een kostenpost.

\r\n

• Van reactief naar proactief: duurzaamheid moet ‘business-as-usual’ zijn.

\r\n

• Van uniek naar uniform: partijen moeten op dezelfde manier invulling geven aan duurzaamheid in projecten.

\r\n

• Van alleen naar samen: duurzaamheid moet integraal onderdeel zijn van alle GWW-projecten door samenwerking.

\r\n

Samenwerken

\r\n

Naast Martens en Van Oord hebben ook Krinkels, Van Hattum en Blankevoort, Aveco De Bondt en ARROSSO vandaag de deal ondertekend en hiermee zijn we onderdeel van een groep van bijna 100 marktpartijen, overheidsopdrachtgevers en kennisinstituten die zich hebben gecommitteerd. Samen werken we aan een duurzamere toekomst.

\r\n

Klik hier voor meer info over de Green Deal GWW 2.0


Nieuwsarchief