Kabeltracés strand Zeebrugge veilig!

De Noordzee krijgt er een nieuwe hoogspanningskabel bij, in 2019 moet hij er liggen. MvO heeft hier aan bijgedragen door 350 Potential Unexploded Ordnances te..

Alles over het Explosievenonderzoek Ramsgate project

In juni 2017 hebben we in opdracht van de Belgische netwerkbeheerder Elia de eerste fase afgerond waar in er twee strandhoofden gedeeltelijk zijn verwijderd.

In november is de tweede  fase van start gegaan: de realisatie van de drie kabeltracés. Er waren wel wat uitdagingen om rekening mee te houden. Zo zorgden de getijden ervoor dat we alleen bij laag water het zand konden ontgraven. Daarnaast moesten er vanwege de aanwezigheid van mogelijke explosieven en de diepte van het werk diverse veiligheidsmaatregelen getroffen worden.

Bij hoog water werd met een zeefinstallatie en beveiligde machines al het zand gezeefd en op ongeregeldheden zoals puin, hout en metalen voorwerpen gecontroleerd. Hiervoor zijn twee OCE deskundigen van BODAC ingehuurd.

Er zijn veel metalen voorwerpen aangetroffen (grotendeels spoorstaven), maar óók een Duitse Brisantgranaat uit WOII.

In december zijn de werkzaamheden naar tevredenheid van de opdrachtgever opgeleverd. De kabels kunnen nu veilig aangelegd worden.Nieuwsarchief