Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden officieel gestart!

In 2014 klonk het startsein voor project Cadzand-Maritiem. Sindsdien is de kust bij Cadzand-Bad versterkt, een jachthaven aangelegd en de openbare ruimte heringericht...

Alles over het Cadzand-Maritiem project

Op vrijdag 11 november gaven hoofdingenieur-directeur Nelly Kalfs van Rijkswaterstaat en gedeputeerde Josan Meijers van de provincie Gelderland samen het officiële startsein voor de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden. Martens en Van Oord is gestart met de werkzaamheden!

De Waal heeft steeds vaker te maken met hoge waterstanden. De rivier krijgt meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl er tussen de dijken beperkte ruimte is. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden bestaat uit het omvormen van twee oude zandwinplassen naar een grote nevengeul, de aanleg van twee kleinere geulen aan en het verlagen van delen van de uiterwaarden.

Tijdens de realisatie van de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden staat zorgvuldigheid en zorg voor de omgeving centraal. Martens en Van Oord beperkt de hinder voor omwonenden zo veel mogelijk. Eén van de maatregelen hiervoor is dat de afvoer van grond en het transport van zwaar materieel zo veel mogelijk via het water plaatsvindt.

Als de herinrichting in 2019 gereed is, is de waterstand bij hoog water naar verwachting met minimaal 5,5 centimeter gedaald, de waterkwaliteit verbeterd en is ruim 200 hectare nieuwe natuur gerealiseerd.Nieuwsarchief