Heesseltsche Uiterwaarden, ons visitekaartje

In 2014 klonk het startsein voor project Cadzand-Maritiem. Sindsdien is de kust bij Cadzand-Bad versterkt, een jachthaven aangelegd en de openbare ruimte heringericht...

Alles over het Cadzand-Maritiem project

Bij MvO zetten onze medewerkers zich altijd voor de volle 100% in. Maar soms komt er een project voorbij waarvan je hart écht sneller gaat kloppen. Omdat het qua omvang bij je past, omdat het veel grondverzet met zich meebrengt en omdat de vele grondsoorten voor een logistieke puzzel zorgen. Kortom, een project waarin je op alle fronten kunt laten zien waar je goed in bent. We hebben het over de Heesseltsche Uiterwaarden.

In het kort
De Waal heeft steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Daarom is MvO sinds 2016 aan de slag in de Heesseltsche Uiterwaarden. De opdracht van Rijkswaterstaat heeft tot doel de waterveiligheid in het gebied te vergroten. Daarnaast wordt 206 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. De werkzaamheden bestaan uit het verlagen van delen van de uiterwaarden. Daarnaast breiden we twee zandwinplassen uit naar een grote nevengeul en leggen we twee kleinere nevengeulen aan. Dit alles moet ertoe leiden dat de Waal vanaf 2019 haar water beter kwijt kan.

Slimme aanpak
MvO heeft direct vanaf het begin van de opdracht grote stappen kunnen maken. Met dank aan het feit dat we het project al in de voorbereiding hebben opgesplitst. Zo hebben we voor elke maatregel afzonderlijk de benodigde vergunningen aangevraagd. En ook zijn de onderzoeken naar bijvoorbeeld archeologische overblijfselen en niet gesprongen explosieven per onderdeel uitgevoerd. Voordeel hiervan was dat we direct aan de slag konden zodra het proces doorlopen was. Vanaf februari van dit jaar konden we dan ook beginnen met het afgraven van de uiterwaarden.

Goed op weg
Inmiddels hebben we meer dan 600.000 kuub van de bovengrond afgegraven. Dit materiaal is intern vervoerd naar de zandwinplassen die verderop in het zeven kilometer lange gebied gelegen zijn. Daar gebruiken we het om de plassen met onze splijtbakken te verondiepen, van twaalf naar zes meter. Ondertussen is ook K3Delta aan de gang. Vanaf half juni is deze onderaannemer begonnen met het winnen van het zand dat zich onder de door ons afgegraven bovengrond bevindt. Omdat dit materiaal waarde heeft wordt het verkocht en via de Waal afgevoerd.

2,1 miljoen grondverzet
Als het werk in 2019 achter de rug is, hebben we in totaal maar liefst 2,1 miljoen grond verzet. Een deel daarvan - ca. 1,3 miljoen – zal intern gebruikt worden. De rest van het materiaal, bestaande uit zand, klei en grind, wordt vermarkt. Alles bij elkaar zorgt dit voor een flinke logistieke puzzel. Niet alleen vanwege de verschillende grondsoorten en -kwaliteiten die we aantreffen maar ook door het feit dat we op vijf verschillende locaties in het gebied aan het werk zijn. Maar MvO zou MvO niet zijn als we daar geen raad mee weten!

Ontwerp en uitvoering
Een ander punt van aandacht betreft de winterdijk in het gebied. Een deel van het werk voeren we vlak langs deze dijk uit en daarom zijn beschermingsmaatregelen nodig. Hoe die er precies uitzien moet gaandeweg blijken. De verschillende grondsoorten die we hier tegenkomen zorgen ervoor dat we steeds tussentijds over ontwerp en uitvoering moeten nadenken. Wederom een mooie uitdaging. Ook omdat we hierdoor, samen met de opdrachtgever, steeds op zoek kunnen naar de meest optimale oplossing. Het mag duidelijk zijn: het project in de Heesseltsche Uiterwaarden is ons visitekaartje!

 


Nieuwsarchief