Een primaire kering bouwen vraagt om vakmanschap en om controle

Maandenlang werd er zand aangevoerd. In september met vrachtwagens en vanaf oktober per schip. En eind maart was het zo ver; het hoogste punt van de oostelijke primaire kering werd bereikt. Martens en Van Oord vierde dat met taart voor de mensen op de werkvloer.

Een primaire kering bouwen vraagt om vakmanschap en om controle

Een nieuwe primaire kering langs het Lekkanaal is nodig, omdat aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk in opdracht van Rijkswaterstaat een 3e sluiskolk aanlegt bij de Prinses Beatrixsluis bij Nieuwegein. Toegenomen scheepvaart over water maakt die derde sluiskolk noodzakelijk. Omdat het Lekkanaal daarvoor verbreed moet worden, moet de kering zo’n 120 meter verplaatst worden.

Ruim negen meter hoog en achthonderd meter lang is de nieuwe dijk geworden. En vanaf nu wordt-ie alleen maar lager, want de ondergrond is nog aan het consolideren. Nu de kern gereed is, wordt de deklaag van klei aangebracht. ,,Daar zijn we de komende vijf, zes weken mee bezig,’’ vertelt projectleider Marco van der Schans van Martens en Van Oord. Naar verwachting is de kering in augustus echt klaar. Dan moet de dijk ongeveer 8 meter boven NAP zijn.

Controle

Een primaire kering bouwen, dat gaat zomaar niet. Een dijk waarborgt de veiligheid van het achterland. Daarom heeft Martens en Van Oord een monitoringsplan opgesteld, waarbij door middel van waterspanningsmeters, zakbakens en inclinometers het gedrag van ondergrond en de in aanleg zijnde kering wordt gemonitord. Hier kijkt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) ook mee of de dijk goed wordt gebouwd. Bij elke twee meter ophoging was er overleg met HDSR en kreeg Martens en Van Oord steeds te horen dat we aan de eisen voldeden en door konden gaan met bouwen.

Pas als de nieuwe primaire kering, in overleg met bevoegd gezag, de functie overneemt van de oude dijk, mag de oude dijk afgegraven worden. Daarna kan het Lekkanaal aan de zuidzijde van de sluis zelf verbreed worden.

Martens en Van Oord is medio april gestart met de aanleg van de derde sluiskolk zelf. ,,We gaan nu onze aandacht verleggen naar de bouwkuipen voor de 3e kolk. We beginnen eind april met ontgraving van de eerste kuip, het buitenhoofd aan de kant van de Lek,’’ aldus Van der Schans. En gaan vanaf eind mei verder met het verbreden van het Lekkanaal aan de noordzijde van de sluis.

Wilt u zelf een keer alle ontwikkelingen van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal van dichtbij zien? Dat kan.
Zet 20 mei maar alvast in uw agenda, want dan is de Dag van de Bouw.

Meer informatie over Dag van de Bouw 2017 via:
Facebook: Prinses Beatrixsluis of www.bouwendnederland.nl


Nieuwsarchief