Complexe klus vraagt om korte lijnen

Vanaf 2019 hoeft het scheepvaartverkeer over het Amsterdam-Rijnkanaal niet meer bang te zijn voor opstoppingen bij de Prinses Beatrixsluis. Bij Nieuwegein werkt Martens en Van Oord voor aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk aan het verbreden van het Lekkanaal en de bouw van een derde sluiskolk. Een complexe klus maar voorlopig vordert het project gestaag. Een update.

De afgelopen maanden stonden voor MvO vooral in het teken van de bouw van een nieuwe primaire kering. In mei hebben we de laatste werkzaamheden afgerond, de komende weken wordt de kering overgedragen aan opdrachtgever Rijkswaterstaat. Dit maakt de weg vrij om in augustus te starten met het ontgraven van de oude dijk waarna we in november een begin kunnen maken met het verbreden van het kanaal aan de zuidzijde van de sluis.

Ondertussen vordert ook het werk aan de nieuwe sluiskolk. De eerste bouwkuip, het buitenhoofd, is inmiddels ontgraven en een werkvloer van grind aangelegd. De komende weken gaat onze aandacht dan ook uit naar het binnenhoofd. Deze tweede bouwkuip moet eind juli gereed zijn zodat we ons daarna kunnen gaan focussen op de sluiskolk zelf. De ontgraving hiervan vindt in fases plaats vanwege de opbouw van de kolkwanden. Het materiaal dat vrijkomt, gebruiken we om het sluiseiland en -terrein op te hogen.

Aan de noordzijde van de sluis wordt ondertussen ook hard gewerkt. Daar hebben we inmiddels een begin gemaakt met het verbreden van het Lekkanaal. Nu doen we dat nog vanaf het land, maar vanaf half augustus gaan we baggeren vanaf pontons op het water. Begin volgend jaar zal ook deze klus ver gereed zijn.

We zeiden het eerder al: het project bij Nieuwegein is zeer complex. Er vinden veel verschillende activiteiten tegelijk plaats, uitgevoerd door meerdere partijen. Maar gelukkig zijn de lijnen kort in de bouwkeet en op het bouwterrein waar alle betrokkenen druk aan het werk zijn.


Nieuwsarchief