Brunsbüttel: volgende fase, volgende uitdaging

Een update vanuit Brunsbüttel in Duitsland. Daar werkt MvO momenteel hard aan de bouw van een nieuw te realiseren sluizencomplex. Onlangs is het project een nieuwe fase ingegaan. Want nadat we in maart de droge ontgraving van de eerste van zes bouwkuipen hebben afgerond, staan de komende weken in het kader van de natte ontgraving van ‘het buitenhoofd’. Deze bouwkuip, gelegen aan de Elbe-zijde, bestaat uit twee delen. In mei zijn we van start gegaan met het eerste deel. Te realiseren diepte? -23 meter!

Werken vanaf de kant
Om de stabiliteit tijdens en na ontgraving te garanderen, heeft BAM/ARGE in de bouwkuip een stempelraam aangebracht. Dit bevindt zich 4 meter onder het waterpeil. Door de geringe afmetingen van de bouwkuip is het moeilijk te ontgraven vanaf een ponton in de kuip. Daarom voeren we de werkzaamheden vanaf de buitenzijde uit. Hiervoor gebruiken we onze Liebherr-draadkraan en een 110-tons hydraulische overslagmachine (Caterpillar 385MH).

20.000 m3 materiaal
Zodra de ontgraving gereed is en we 20.000 m3 materiaal hebben afgevoerd naar het eerder door MvO gerealiseerde gronddepot Dyhrssenmoor, moet de bodem nog slibvrij gemaakt worden. Dit slib slaan we tijdelijk op op het sluiseiland. Daar wordt het met hulp van GEOtubes (ontwateringszakken) ontwaterd om het daarna eveneens te kunnen afvoeren.

Echt diep
Het project Brunsbüttel kenmerkt zich op alle fronten door uitdagingen. De komende periode zal dat niet anders zijn. Allereerst ligt er een forse tijdsdruk op de werkzaamheden. Daarnaast is de te realiseren diepte bijzonder. Doordat het waterpeil in de kuip zich tussen +3.50 en +3.80 meter bevindt, moeten we ontgraven tot een diepte van maar liefst 26.5 meter onder waterniveau. Zelfs voor MvO een unicum. Een andere uitdaging tot slot wordt veroorzaakt door het stempelraam. De aanwezigheid hiervan veroorzaakt hoeken die slecht bereikbaar zijn. En als het raam dan ook nog eens niet zichtbaar is doordat het zich 4 meter onder het waterpeil bevindt …”

Wordt vervolgd!Nieuwsarchief