Bouwkuip van 26,5 meter diep vloeiend ontgraven

In Brunsbüttel worden de eerste contouren van het nieuw te bouwen sluizencomplex nabij Hamburg langzaam zichtbaar. En hoewel projectcoördinator Ernest Niëns het gaspedaal liefst veel dieper zou intrappen is er toch weer veel gebeurd sinds de laatste update vanuit het Noorden van Duitsland. Zo is de ontgraving van de eerste bouwkuip van de sluiskolk, het buitenhoofd, nu bijna gereed. En stond het gehele projectteam van Martens en Van Oord vorige keer nog op scherp vanwege deze zelfs voor ons unieke opgave, inmiddels kan iedereen met gepaste trots terugkijken op deze prestatie.

Zorgen ongegrond
‘In mei zijn we gestart met de natte ontgraving’, blikt Ernest terug. ‘Van tevoren wisten we dat we daarbij met flinke uitdagingen te maken zouden krijgen. Zoals de te realiseren diepte van 26,5 meter, de tijdsdruk waaronder dit moest gebeuren, de mogelijke aanwezigheid van slib, het vrijmaken van de damwanden van bodem en de kans dat we tijdens het ontgraven op bodemvreemd materiaal zouden stuiten. Onze zorgen bleken uiteindelijk ongegrond. Want dankzij een gedegen voorbereiding en een goed projectteam is de klus gewoon vloeiend verlopen.’

Andere klussen
Ondertussen heeft het projectteam wel een aantal andere zaken opgepakt. Zo werkt het dit moment aan de ontmanteling van de transportband die de afgelopen periode is gebruikt om het vrijgekomen materiaal op het sluiseiland af te kunnen voeren. ‘In eerste instantie zou dit via twee nieuw te bouwen steigers plaatsvinden,’ legt Ernest uit. ‘Maar omdat het terrein waarop dit moest gebeuren niet vrijgegeven werd vanwege mogelijk niet-gesprongen explosieven hebben wij aangeboden onze transportband te plaatsen. Nu de eerste laadsteiger alsnog gereed is gekomen, kan onze band terug op transport naar Nederland.’ Een andere klus die het projectteam opgepakt heeft, is het afgraven van een oude primaire kering. Deze dijk was tot nog toe van belang om het werkterrein tegen hoogwater te beschermen. Nu de opdrachtgever een tijdelijke waterkering heeft gemaakt, kan MvO dit jaar nog de 50.000 kuub materiaal afgraven en afvoeren naar het gronddepot in Dyhrrsenmoor.

Planning 2018
Als al deze werkzaamheden zijn afgerond, volgen in 2018 de echte nieuwe uitdagingen. Ernest kan niet wachten. ‘We denken in het late voorjaar te kunnen starten met het uitbaggeren van de toekomstige voorhaven. Wederom een opdracht waar het nodige denkwerk aan voorafgaat, o.a. vanwege de waterstanden, de te realiseren diepte en de mogelijke aanwezigheid van bodemvreemd materiaal. Verder hopen we volgend jaar, na het buitenhoofd, ook met de ontgraving van het binnenhoofd te beginnen. Tot slot is er nog werk te doen op het door ons in 2015 aangelegde gronddepot in Dyhrrsenmoor. Daar moet naar schatting zo’n 200.000 kuub materiaal dat in het tussendepot de tijd gehad heeft om te drogen, verplaatst worden naar het einddepot.’


Nieuwsarchief