Aanleg dijk tussen Bienen en Praest gestart

Tussen Bienen en Praest (nabij Emmerich, DU) reconstrueert Martens en Van Oord de dijk over een lengte van bijna vier kilometer. De eerste plannen voor de dijkconstructie dateren al van 25 jaar geleden. Na een lang vergunningentraject is nu eindelijk de aanleg van de dijk van start gegaan.

Tussen de dorpen Bienen en Praest wordt de dijk over een lengte van 2,7 kilometer circa 100 meter landinwaarts verplaatst. In de dorpen zelf wordt de dijk in het tracé van de oude dijk aangelegd. De vrijkomende grond uit de oude dijk wordt hergebruikt in de nieuwe dijk. Daarnaast wordt voor de noodzakelijke verzwaring van de dijk zand en klei vanuit de omgeving aangeleverd. Volgens planning zal het project uiterlijk eind 2020 afgerond worden.


Van 2011 tot 2013 legde Martens en Van Oord ook een dijk met wegconstructie aan tussen Wardt en Vynen (nabij Xanten). “We hopen dat we het project in Bienen-Praest net zo goed verloopt als het project nabij Xanten”, aldus Bart Hubers, projectleider MvO.

Klik hier voor meer informatie over ons project in Xanten.


Nieuwsarchief