900 jaar oude dijk afgegraven

De nieuwe primaire kering bij de Beatrixsluis is sinds augustus klaar. In september kon Martens en Van Oord beginnen met het afgraven van een stuk dijk van 900 jaar oud. Voordat het zover was kregen Rijkswaterstaat (RWS), aannemer Sas van Vreeswijk en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) de kans om de eeuwenoude dijk aan de binnenkant te bekijken.

Een bijzonder moment, volgens Dennis Boone, ontwerpleider MvO, de bezichtiging van het oude stukje kleidijk langs de Lek. 'Zoiets maak je niet vaak mee, want dijken zijn meestal nog in functie. Maar omdat deze dijk zijn waterkerende functie niet meer had, konden we er gerust een sleuf doorheen graven en zo de structuur van een heel oud stukje kleidijk bekijken.'

Inmiddels is de oude kleidijk afgegraven. De vrijgekomen klei is hergebruikt in de Heesseltsche Uiterwaarden, ook een project van Martens en Van Oord. De klei is daar op de bodem van een geul geplaatst. Een duurzame en slimme oplossing.

Monitoren van de nieuwe primaire kering
Alles verloopt dus mooi volgens planning, hoewel dat volgens Boone best wat voeten in aarde had. 'Van vorig jaar oktober tot maart dit jaar waren we in de weer met de aanleg van de nieuwe dijk. Een secuur werkje waarbij we de dijk steeds in slagen van 2 meter ophoogden. Dat moest op die manier omdat de ondergrond slap was en we daarom de dijk voortdurend moesten monitoren op bijvoorbeeld verzakking.’

'Pas toen de ondergrond stabiel genoeg was, kon de nieuwe dijk in gebruik worden genomen en de oude dijk worden afgegraven. De geul waarmee we nu bezig zijn moet op tijd af zijn, want daar gaan we de sluisdeuren doorheen aanvoeren. Dat zal het late voorjaar van 2018 zijn.’

Medio november was Martens en Van Oord klaar met het afgraven van de bestaande waterkering en zijn we nu tussen de damwanden bezig met het uitgraven van de vaargeul richting de 3e kolk. Dat gebeurt met de pontons Ameroord en de Dongeoord. Op de primaire kering wordt op het moment stortsteen aangebracht om erosie te voorkomen.


Nieuwsarchief