Meer veiligheid bij hoog water

In de Heesseltsche uiterwaarden wordt keihard gewerkt. Doel is een veiliger gebied bij hoog water. Tegelijkertijd leggen we 206 hectare nieuwe natuur aan. Werken op de grens van land en water.

De Waal heeft steeds vaker te kampen met hoge waterstanden en hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. De herinrichting van de Heesseltsche uiterwaarden moet ervoor zorgen dat de waterveiligheid in het gebied verhoogd wordt en de Waal in 2019 haar water beter kwijt kan.


Projectkenmerken

  • 2,1 miljoen kuub grond verzetten.
  • Op meerdere locaties tegelijk werken met veel verschillende grondsoorten en -kwaliteiten.
  • Een slimme voorbereiding: er zijn per maatregel vergunningen aangevraagd.

Inzet van onze expertise

Grotere doorvoercapaciteit

We hebben een kleine nevengeul gegraven, het maaiveld in het strangengebied is verlaagd en het gebied Opijnen is gedeeltelijk verlaagd. Dit zorgt voor een grotere doorvoercapaciteit van de Waal. Het vrijgekomen materiaal is gebruikt om bestaande voormalige zandwinplassen te dempen. Twee dammen die zich in de zandwinplassen bevonden zijn bijna helemaal weggehaald, met de Ameroord worden de laatste lagen materiaal weggehaald. Met behulp van onze splijtbak Donau plaatsen we dit materiaal op de locaties waar de zandwinplas nog niet op de juiste diepte is.

Droog grondverzet

Om het definitieve ontwerp te realiseren zijn de taluds boven water met een hydraulische graafmachine op maat gebracht. Op 5,5 hectare na, die in 2019 wordt uitgevoerd, is het grondwerk gereed en zijn onze mega-rijplaten afgevoerd. Deze afvoer vond plaats over het water, zoals tijdens het hele project is gedaan. Op naar een volgende klus.

Interne grondstromen

In 2018 sluiten we de oorspronkelijke opening tussen de Waal en de zandwinplassen af, de grote nevengeul is dan ook gereed. Hierdoor is er maar één opening naar de Waal. Deze dient als instroomopening bij hoog water voor het tijdelijke bergen van water. Alleen bij extreem hoge waterstanden gaan de grote- en kleine nevengeul met de Waal meestromen. Alle nog in 2019 vrijkomende grond wordt via het water afgevoerd naar de definitieve eindbestemming. Dan is het werk echt klaar.

Inrichting

Naast hoogwaterveiligheid en aanleg van nieuwe natuur is er in de Heesseltsche Uiterwaarden ook ruimte voor extensieve recreatie, zoals wandelen en fietsen. Rondom het 200 hectare grote gebied wordt op dit moment raster (palen met prikkeldraad) geplaatst en daarbinnen kan er vrij ‘gestruind’ worden. Via meerdere looppoorten is het gebied te betreden. Voor het uitvoeren van onderhoud in het gebied worden er weidepoorten aangebracht. Op deze manier kan er gemaaid en gesnoeid worden, of kan na hoogwater het drijfvuil worden opgeruimd. Een nieuwe brug bij de langsdam van Opijnen en een drijvende (vlonder) verbinding in het strangengebied, worden in november 2018 gebouwd. Een rondwandeling is dan mogelijk.

Het toekomstige beheer wordt momenteel verder uitgewerkt voor Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, de eigenaren van de Heesseltsche Uiterwaarden. Voor 2019 geldt dat het een jaar van ‘tussenbeheer’ wordt, om goed te bekijken hoe de nieuw aangelegde natuur zich in het eerste jaar ontwikkelt. Het beheer kan daar dan op afgestemd worden.

Dit project is in de zomer van 2019 opgeleverd.

Wilt u meer weten over Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden?

Herman begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Herman Oomens
Projectleider

+31 6 104 782 77
h.oomens@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn