Dijkaanleg tussen Xanten en Kleve

De huidige 4 kilometer lange dijk tussen Xanten en Kleve voldoet niet meer aan de huidige Duitse normen. Een verzwaring en reconstructie is noodzakelijk.

In opdracht van dijkverband Xanten-Kleve realiseert Martens en Van Oord het project 'Deichsanierung Oraniendeich'.

Projectkenmerken

  • Grond oude dijk gebruikt in nieuwe dijk. Efficiënte grondstromen.
  • Sterkere dijk dankzij volledig nieuwe opbouw.

Inzet van onze expertise

Het project heeft als doel om de bestaande 'Oraniendeich' te verhogen, verbreden en deels landinwaarts terug te leggen. Hierdoor wordt de hoogwaterveiligheid verbeterd en ontstaat er meer ruimte voor de rivier.

'Oraniendeich'

De dijk heeft een lengte van 4 kilometer waarvan 2 kilometer van de bestaande dijk verhoogt en verbreed wordt en de andere 2 kilometer van de dijk ongeveer 200 meter landinwaarts verlegd wordt.

Pompgemaal en vispassage

Naast het grondwerk aan de 'Oraniendeich' wordt er ook een pompgemaal en vispassage in de nieuwe dijk gerealiseerd. Ook wordt de bestaande provinciale weg, die op de 'Oraniendeich' loopt, over een lengte van 2,8 kilometer gereconstrueerd.

Planning

De werkzaamheden zijn medio mei 2019 gestart en de verwachting is dat de werkzaamheden medio maart 2022 afgerond zijn.

Wilt u meer weten over Dijkaanleg Xanten - Kleve?

Bart begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Bart Hubers
Projectleider

+31 162 474747

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn