TRANSPARANTIE

Openheid van zaken

Goede intern als extern uitgegeven we regelmatig aandacht aan ons CO 2 -beleid. Martens en Van Oord zullen transparant zijn over de energieprestaties. Daarom bespreken we deze met externe reacties in een duurzaamheidsdialoog. Daarnaast committeert Martens en Van Oord zich aan verschillende programma's van externe partijen.

Communicatieplan

Communicatieplan 2019.pdf

Communicatieplan 2020.pdf

4.C.1 CO2-reductiedialogeen
We houden met verschillende partijen CO 2 -reductiedialogen. Betrokken partijen in het verleden zijn: RWS Waterschappen, Havenbedrijf Rotterdam/ Moerdijk, SKAO, Gemeentes & pronvincies, Groen Brabant, gemeente Oosterhout, Stichting Groene Hart, Grontmij, Rabobank en een aantal universiteiten.

Martens en Van Oord committeert zich aan de volgende duurzaamheid / CO 2 -reductie programma's
5.C.1 / 5.C.2      Het Nieuwe Rijden
Het programma Het Nieuwe Rijden (HNR) stimuleert automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders over te gaan tot een energie-actieve aankoop-, reis- en rijgedrag. Dat via gemaakte projecten, maar ook via rijstijltips en trainingen. Doel van het programma is een reductie van minimaal één megaton CO 2 in drie jaar.
Begin 2014 hebben al onze truckchauffeurs deze cursus gevolgd.

5.C.1 / 5.C.2      Het nieuwe Draaien
Het nieuwe draaien is het slank toepassen van de ervaringen van Het nieuwe Rijden op bouwen. De stijl van draaien en de werkaanpak Een grote invloed hebben op het brandstofverbruik. Winst valt te halen uit een slimme inzet van het vermogen vermogen, het actieve uitschakelen van de machines en een slimme werkaanpak en planning. Dit vraagt ​​geen grote investeringen in materieel, maar wel een goede training en voldoende aandacht voor de prestaties binnen het bedrijf werknemers in staat worden gesteld machines zuiniger te bedienen.

5.C.1 / 5.C.2      Koplopers Duurzame Verbindingen Moerdijk
De Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM) is één van de partners van Duurzame Verbindingen Moerdijk. De BIM spant zich in om op Moerdijk een kopgroep van bedrijven te formeren en te presenteren. De kopgroep bestaat uit bedrijven die zich, aan de hand van harde, individuele afspraken inzetten om duurzaamheiddoelstellingen uit te werken en te realiseren. Deze 'kopgroep' van bedrijven is een inspiratiebron voor andere bedrijven in hun streven naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Martens en Van Oord is één van de koplopers van het programma.

5.C.1 / 5.C.2     www.duurzameleverancier.nl

Duurzame leverancier is een initiatief van Bouwend Nederland en aantal bouwbedrijven. Op deze site kunnen alle (bouw gerelateerde) bedrijven een CO 2-voetafdruk opstellen. Bovendien is er de mogelijkheid om de CO 2 -emissies en reductiedoelstellingen openbaar te maken wat zorgt voor een stuk transparantie in de sector. Martens en Van Oord levert hiervoor gegevens aan.

5.C.1./ 5.C.2  www.duurzaamgww.nl

MvO heeft de Green Deal 2.0 ondertekend in 2018 en neemt actief deel aan de organisatie DGWW te behoeve van implementatie duurzaamheid in alle projecten.

5.C.1./5.C.2. www.skao.nl/ambities-en-prioriteiten

MvO draagt bij aan het opzetten van div. meetlatten t.b.v. het onderscheidend Vermogen CO2 Prestatieladder.

5.C.1./ 5.C.2. https://www.emissieloosnetwerkinfra.nl/

MvO is lid van het emissieloosnetwerk infra ten einde bij te dragen aan het doel om in 2026 een emissieloze bouwplaats te kunnen realiseren.