Inzicht

Inzicht in energieprestaties en CO2-emissies

De eerste stap in het verminderen van het energieverbruik is het krijgen van inzicht in de eigen energieprestaties en bijbehorende CO2-emissies. Martens en Van Oord stelt elk half jaar een CO2-Footprint (Carbon Footprint) op. Op basis hiervan bekijken we of er gebieden zijn waar we energie kunnen besparen. Naast de eigen energieprestaties kijken we ook naar de CO2-emissies die in de keten veroorzaakt worden.

CO2-Footprints
Carbon footprint calculator incl samenvatting 2017 integraal.pdf

Carbon footprint calculator incl samenvatting 2018 integraal definitief 15042019.pdf

Carbon footprint calculator incl samenvatting 2019 integraal (laatste versie).pdf

Carbon Footprint geheel 2019 def.pdf

Carbon Footprint samenvatting 2019 def

Carbon Footprint geheel 2020 1e half jaar def

Carbon Footprint samenvatting 1e half jaar 2020 def.pdf

Scope 1 ofwel directe emissies zijn emissies die ontstaan door het verbranden van gassen, diesel, benzine en andere brandstoffen. Denk aan ons wagen- en machinepark, de bouwketen en de werkplaats.

Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt. De rekenmethode van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) rekent zakelijk vliegverkeer en zakelijke kilometers met privéauto’s ook tot scope 2.

Ketenanalyses

4.A.1 Ketenanalyses
Samenvatting MvO LCA sept 2020 versie 2.pdf

Rangorde Meest Materiele Emissies

Martens en Van Oord heeft ketenanalyses uitgevoerd voor het identificeren van scope 3-emissies. Scope 3-emissies zijn emissies die in de keten door derden worden veroorzaakt en die niet gerelateerd zijn aan elektriciteitsopwekking. Voorbeelden van scope 3-emissies zijn de emissies die vrijkomen bij de productie van ingekochte producten en emissies van logistieke activiteiten door derden uitgevoerd. 

Rangorde meest materiele emissies 2019.pdf