Certificeringen

Martens en Van Oord*
is gecertificeerd volgens:

 • NEN-EN-ISO 9001
 • NEN-EN-ISO 14001
 • VCA 2008/5.1**
 • WSCS-OCE Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven
 • CO2-prestatieladder niveau 5
 • ISO 45001

 

Productcertificaten:

 • BRL 9321 (Industriezand en (gebroken) industriegrind)
 • BRL 9335-1 Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond
 • BRL9335-2 Milieuhygiënische keuring van partijen grond uit projecten
 • BRL9313 Zand uit dynamische wingebieden
 • BRL 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem (protocol 7001 en 7003)

Beleidsverklaringen:

Beleidsverklaring KAM V2.0.pdf

Beleidsverklaring 2017 V2.0 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.docx.pdf

Beleidsverklaring PBM V2.0.pdf

Beleidsverklaring Drugs en alcohol V2.0.pdf

Beleidsverklaring gevaarlijke stoffen V2.0.pdf 

 

Martens en Van Oord is lid van:

 • Bouwend Nederland
 • Vereniging Familiebedrijven Nederland (FBNed)
 • Nederlands Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen en Ondergronds Ruimtegebruik (COB)

 

*alle certificaten zijn geregisteerd onder Martens en Van Oord GROEP BV