Certificeringen

Martens en Van Oord*
is gecertificeerd volgens:

Managementsysteemcertificaten:

 • NEN-EN-ISO 9001
 • NEN-EN-ISO 14001
 • NEN-EN-ISO 45001 (voormalig OHSAS)
 • VCA 2008 / 5.1 **
 • WSCS-OCE Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven
 • CO2-prestatieladder niveau 5

 

Productcertificaten:

 • BRL 9321 (Industriezand en (gebroken) industriegrind)
 • BRL 9335-1 Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond
 • BRL9335-2 Milieuhygiënische keuring van partijen grond uit projecten
 • BRL9313 Zand uit dynamische winggebieden
 • BRL 7000 Uitvoering van (water) bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem (protocol 7001 en 7003)