Disclaimer

Deze website is eigendom van Martens en Van Oord Groep, gevestigd te Oosterhout. Op de toegang en het gebruik van de website van Martens en Van Oord zijn voorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

Juistheid verstrekte informatie
Martens en Van Oord beoogt met deze website algemene informatie over het bedrijf en de verschillende bedrijfsonderdelen te verstrekken. Martens en Van Oord besteedt de grootste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede technische storingen.

Auteursrecht voorbehouden
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in alle teksten, beelden, geluid, software en overige materialen op deze site zijn eigendom van Martens en Van Oord. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Martens en Van Oord openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, tenzij dit voor niet-commerciële, informatieve of persoonlijke doeleinden gebeurt.

Privacyvoorwaarden
Martens en Van Oord respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kader van de dienstverlening worden gegevens vastgelegd van bezoekers aan de website die zich voor een bepaald onderdeel laten registreren. Martens en Van Oord gebruikt deze gegevens om te kunnen voldoen aan informatieverzoeken.

Contact
Als u een vraag of een klacht heeft over deze website, dan kunt u contact met ons opnemen middels het contactformulier.

MvO schaalmodel

Voor de liefhebber!

Martens en Van Oord heeft het 'wagenpark' uitgebreid met een nieuw type schaalmodel, een MAN truck met dieplader. Vanaf heden te koop!
Duurzaam MvO

Visie op duurzaamheid

Groen denken én doen

Duurzaam denken zit bij Martens en Van Oord altijd al in de genen. Zonder dat het van de daken geschreeuwd werd, ook al toen er nog geen beloning tegenover stond.