1 2 3 4 5

Zuidhorn Groningen nieuws

Laatste nieuws / 04 juni 2013

Uitbreiding 'stalen snelweg'

Maandag 3 juni zijn er 300 nieuwe MEGA-rijplaten per schip aangevoerd vanaf de walserij naar onze werkplaats in Oosterhout. Door de aanschaf van deze nieuwe rijplaten van 12x3,5m komt het totale aantal rijplaten van dit formaat op ruim 1600 stuks.


Zuidhorn Groningen

Nabij Zuidhorn wordt in opdracht van de Provincie Groningen, de bestaande provinciale weg N355 omgelegd tussen Zuidhorn en Noordhorn, met daarin een hoge vaste brug over het Van Starkenborghkanaal, een tunnel en ca 2 km. nieuw wegtracé.

Tevens behoort het verruimen en verdiepen van ca. 19 kilometer van het Van Starkenborghkanaal tot het project. Het vrijkomende materiaal uit het kanaal zal toegepast worden in de grondlichamen voor de nieuw te realiseren weg. Martens en Van Oord staat aan de lat voor de werkzaamheden op het Van Starkenborghkanaal en het aanleggen van beide grondlichamen, inclusief de zandkern voor het toekomstige wegtracé.

Martens en Van Oord voert de werkzaamheden van dit D&C contract uit als onderaannemer van GMB Civiel.
Inmiddels is er gestart met de aanleg van de lossteiger en is het eerste materieel aangevoerd.

Op zaterdag 5 oktober jl. werd een nieuwe gasleiding geplaatst in het Van Starkenborghkanaal.
Ponton Dongeoord heeft de sleuf gebaggerd en aangevuld met zand afkomstig van Zandfabriek Moerdijk.

Deel dit project


Gerelateerd materieel

Materiaal gebruikt bij de realisatie
van dit project