1 2 3

Zomerbedverdieping stuwpand Grave en Sambeek nieuws

Laatste nieuws / 30 oktober 2013

Winnaar 'Spot onze splijtbakken' is bekend!

Winnaar ‘Spot onze splijtbakken’ is bekend! De nieuwe splijtbakken ‘Elbe’ en ‘Donau’ zijn door vele oplettende kijkers gespot op ons project Zomerbedverdieping stuwpand Sambeek. De splijtbakken varen daar met specie naar Hoogwatergeul bij Lomm, waar ze splijten.


Veilig baggeren in 'verdacht' gebied

Het uitbaggeren van de rivier de Maas tussen Gennep en Grave leek bij de start in 2009 een overzichtelijke klus. Door het verdiepen van de Maas zou de rivierstand bij hoogwater met 25 centimeter dalen. Bij het werk kwam zoveel materiaal vrij, dat Martens en Van Oord besloot tot het bouwen van de Zandfabriek in Moerdijk, een klasseerinstallatie waarin de 2,5 miljoen kubieke meter vrijgekomen zand en grind konden worden verwerkt tot hoogwaardige grondstoffen voor bouw en industrie.

Explosieven
Geen vuiltje aan de lucht, totdat de baggerploeg in de bodem van de Maas meer explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aantrof dan vooraf werd verwacht. We bedachten een plan voor het aanpassen en beveiligen van het baggerproces. We bouwden ons zandwielenponton Roeroord om en zorgden voor extra beveiliging op, rond en onder de ponton.

Unieke werkmethode
Er ontstond een unieke nieuwe werkmethode, waarbij het materiaal dat van de bodem wordt gezogen op korrelgrootte wordt gescheiden door een dynamische zeef. Vervolgens wordt het materiaal met een elektromagneet ontdaan van mogelijke explosieven. Martens en Van Oord is voor de nieuwe werkwijze gecertificeerd en mag voortaan baggeren in ‘verdachte’ gebieden.

Grensverleggend denken beloond
Van de destijds gebouwde klasseerinstallatie plukken we nog altijd de vruchten. De Zandfabriek in Moerdijk zorgt voor een juiste korrelopbouw van zand en grind, zodat we het materiaal als hoogwaardige grondstof voor de beton- en asfaltindustrie kunnen verkopen.


Deel dit project


Gerelateerde disciplines

Disciplines gebruikt bij de realisatie
van dit project

Gerelateerd materieel

Materiaal gebruikt bij de realisatie
van dit project