Werken aan een betere ecologische waterkwaliteit met maatregelen KRW 4

Een betere ecologische waterkwaliteit, daar werken we bij Martens en Van Oord graag aan mee. Na de werkzaamheden voor 61 kilometer aan heringerichte Maasoevers in de Rijkswaterstaatprojecten Natuurvriendelijke Oever Maas (NVO) 1 en Kaderrichtlijn Water (KRW) 3 hebben we opdracht gekregen voor een nieuw pakket van in totaal 12 kilometer Maasoever (KRW 4).

Frank ter Braak, omgevingsmanager MvO: “We hebben al meerdere projecten kust- en oeverwerk voor Rijkswaterstaat en de KRW uitgevoerd. Daardoor is er al veel kennis en ervaring in huis die we nu weer goed kunnen gebruiken.” Op 13 december jongstleden was de kick-off voor Rijkswaterstaat en het projectteam in ‘s Hertogenbosch tijdens de projectstart-up.


Bij KRW 4 worden langs de Maas, tussen Reuver en Alphen, de oevers waar dat mogelijk is ‘ontsteend’. De oevers zijn verdeeld over 16 deelgebieden. Door de maatregel neemt het natuurlijke karakter van de rivier verder toe, waardoor flora en fauna weer de kans krijgen zich te ontwikkelen en de ecologische waterkwaliteit kan verbeteren. Dit met behoud van overige functies van het watersysteem en binnen de beschikbare ruimte. Daarnaast worden vier oevers, waar naar verwachting in de eerste jaren na de ontstening relatief veel afgekalfde oevergrond op het onderwatertalud terecht zou komen, preventief ontgraven om hinder voor de scheepvaart te voorkomen.


“Voor dit project werken we nauw samen met bureau Stroming voor het ecologisch ontwerp en met adviesbureau Raap voor localisatie en preventieve ontgravingen van mogelijke archeologische vondsten. Ook wordt voor de veiligheid het gebied gecontroleerd op NGE’s,” aldus Frank.


Kaderrichtlijn Water
Sinds eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. De maatregelen die Rijkswaterstaat neemt zijn erop gericht de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De richtlijn bepaalt dat onze wateren een goed leefgebied moeten vormen voor de planten en dieren die er thuishoren. Martens en Van Oord stond eerder al aan de lat voor een aantal oeverwerken langs de Maas vanuit de contracten NVO1 en KRW3 en daarnaast de projecten KRW1 en KRW2 meer in het westen van het land.


Meer informatie van Rijkswaterstaat over de Kaderrichtlijn Water: www.rws.nl/krw en specifiek over het herinrichten van de Maasoevers en -uiterwaarden: www.rws.nl/maasoevers

Deel dit project