1 2

Voorbelasting Broekgraaf fase 1 Leerdam

In september 2013 is Martens en Van Oord begonnen met het aanbrengen van de voorbelasting Broekgraaf fase 1 Leerdam. Begin jaren 2000 heeft de gemeente Leerdam besloten de locatie Broekgraaf te ontwikkelen tot woongebied om onder meer aan de groeiende vraag naar woningen te voldoen. Het te ontwikkelen gebied is 60 hectare groot en ligt pal aan het Groene Hart.

De voorbereidende werkzaamheden waaronder het aanbrengen van een damwand langs de Koenderseweg en de asfalteringswerkzaamheden van de Koenderseweg zijn in mei en juni 2013 uitgevoerd ter voorbereiding van het zand rijden. Ook is er een overkluizing gemaakt om de bestaande kabels en leidingen te beschermen. De westelijke parallelweg en Koenderseweg tot aan de spoorweg overgang is geasfalteerd om voor de komende jaren een geschikte weg te hebben voor het bouwverkeer.

Het project omvat het ontgraven van sloten, cunetten en rioleringssleuven en het verwerken van de uitkomende grond binnen het plangebied. De bereikbaarheid van het plangebied wordt verbeterd door de aanpassing van de bestaande infrastructuur. Ook wordt er een bouwweg aangelegd. Er moet voor de eerste fase van 165 woningen in totaal ca. 225.000 m3 zand voor ophoging verwerkt worden.

Zand wordt gedeeltelijk over het water aangevoerd en gelost aan de loswal Lingedijk waarna het met vrachtauto’s naar het projectgebied wordt vervoerd.
Vanaf ons project  Parkeergarage Vonk en Vlam te ’s-Hertogenbosch wordt het andere deel van het zand aangevoerd.

Na de zettingsperiode van de voorbelasting wordt de eerste fase bouwrijp gemaakt en kan de daadwerkelijke woningbouw eind 2014 starten.

Het totale plan behelst de aanleg van een woonwijk van 925 woningen, een halte voor de Merwede-Lingelijn, een ecologische zone en een parklandschap.
 
Voor meer informatie: www.leerdam.nl/broekgraaf

Deel dit project


Gerelateerd materieel

Materiaal gebruikt bij de realisatie
van dit project