1 2 3 4 5

Uiterwaardvergraving Avelingen nieuws

Laatste nieuws / 28 maart 2014

Rivierverruiming Avelingen opgeleverd door minister Schultz van Haegen

Donderdag 27 maart jl. heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de uiterwaardvergraving Avelingen opgeleverd. Dit ‘Ruimte voor de Rivier’ project is uitgevoerd door Combinatie De Klerk – Martens en Van Oord. De Combinatie heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan een veilig en mooi rivierengebied.


Uiterwaardvergraving Avelingen

Martens en Van Oord werkt mee aan verschillende projecten van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ van Rijkswaterstaat. In dit programma wordt op meer dan 30 plaatsen in Nederland aan de rivier meer ruimte gegeven. Dit zal overstromingen in de toekomst voorkomen, waardoor de veiligheid van 4 miljoen Nederlanders kan worden gewaarborgd.

Onderdeel van het Ruimte voor de Rivier programma is het project Uiterwaardvergraving Avelingen. Om Gorinchem te beschermen tegen hoogwater heeft de Merwede extra ruimte nodig om een teveel aan water te kunnen afvoeren. Hiervoor zal de bestaande uiterwaard worden verlaagd en zal er een zogenaamde nevengeul worden gegraven in de uiterwaard. Het doorstroomgebied van de Merwede wordt hierdoor groter en de rivier kan bij hoogwater gebruikmaken van deze tweede geul. Dit heeft een waterstanddaling van 10.7 centimeter tot gevolg.

In de voorbereidingsfase van het project is de gemeente Gorinchem een samenwerking aangegaan met Rijkswaterstaat. Het graven van een nevengeul in de uiterwaard van de Merwede was voor gemeente Gorinchem een geschikt moment om de bereikbaarheid over water van bedrijventerrein Avelingen aan te pakken. Door de extra geul die beschikbaar komt, worden de mogelijkheden van vervoer over water uitgebreid. Om het watergebonden karakter van bedrijventerrein Avelingen te verbeteren zullen daarom ook een aantal damwandconstructies worden gemaakt en zal een nieuwe kade worden aangelegd. Niet alleen de inwoners van Gorinchem zijn gebaat bij het project uiterwaardvergraving Avelingen, ook waterafhankelijke ondernemingen kunnen in de toekomst profiteren van de werkzaamheden in en aan de Merwede.

Combinatie De Klerk - Martens en Van Oord heeft het werk uitgevoerd. In totaal is circa 900.000m3 grond ontgraven om de nevengeul te realiseren en de bestaande haven te dempen. Het overschot aan grond werd per schip afgevoerd naar het toekomstige bedrijventerrein “Grote Haar” ten noorden van Gorinchem. De 70.000m2 aan oevers werden afgewerkt met breuksteen en basaltonblokken.

Voor meer informatie over het project verwijzen we u naar de website van het programma Ruimte voor de Rivier en de website van gemeente Gorinchem.

In Autograaf 44 staat een artikel over het project Uiterwaardvergraving Avelingen. Hierin vertelt onder andere projectmanager Patrick de Laat over de 'Gorcumse Bol'
Autograaf 44 Uiterwaardvergraving Avelingen

2014-04-16 Gemeente Gorinchem 'Oplevering rivierverruiming Avelingen'

Deel dit project


Gerelateerd materieel

Materiaal gebruikt bij de realisatie
van dit project