1 2

Uitbreiding grondwaterbeveiligingssysteem Chemie-Pack

Martens en Van Oord heeft van de Provincie Noord-Brabant de officiële opdracht ontvangen voor het project ‘Uitbreiding grondwaterbeveiligingssysteem Chemie- Pack’ te Moerdijk. De werkzaamheden vinden plaats op en rond de Zandfabriek van Martens en Van Oord en is onderdeel van de totale sanering rondom het in 2011 afgebrande Chemie-Pack.

Om het vervuilde grondwater, dat vanuit het Chemie- Pack terrein in noordwestelijke richting stroomt, af te vangen en te zuiveren, wordt een interceptiesleuf rondom het toutvenantdepot aangelegd, bestaande uit een drainagesysteem. Hiervoor zijn eerder ook al drains bij het naastgelegen ATM aangelegd. In de interceptiesleuf wordt op een hoger niveau ook een drainagesysteem aangebracht om in een later stadium (biologische) stoffen in de bodem te infiltreren als onderdeel van een mogelijke saneringsvariant.

Om de grondwaterstroming westelijk te beïnvloeden en er dus voor te zorgen dat het richting de interceptiesleuf loopt, wordt ook nog een foliescherm aangebracht tot de afsluitende kleilaag. Verder wordt er op de Zandfabriek sanering uitgevoerd waarbij een gedeelte van de bovengrond ontgraven wordt. Alle werkzaamheden vinden plaats onder het veiligheidsregime (3T/1F) voor werken in verontreinigde grond.

 

Dit betekent dat alle werknemers vooraf gekeurd moeten worden en dat de machines worden voorzien van speciale filters. In omvang is het werk niet zo groot als we veelal gewend zijn, maar door de omstandigheden en aard van de werkzaamheden is het een intensief en uitdagend werk.


Deel dit project


Gerelateerd materieel

Materiaal gebruikt bij de realisatie
van dit project