Stabilisering landtong Veense Plassen nieuws

Laatste nieuws / 13 juli 2016

Aan de slag in de Veense Plassen

Dinsdag 5 juli zijn we in Veen begonnen met de werkzaamheden om de landtong in de Veense Plassen te stabiliseren en de Noord en Zuid Plas te verondiepen.


Stabilisering landtong Veense Plassen

Ten noorden van het Noord-Brabantse dorp Veen bevinden zich twee voormalige zandwinputten, de Veense Plassen. Deze zijn in de jaren ’80 van de vorige eeuw ontstaan ten behoeve van zandwinning. Beide plassen liggen buitendijks met een open verbinding naar de Afgedamde Maas.

Tussen de noordelijke en zuidelijke plas ligt een landtong die bebouwd is met woningen. De taluds, de schuine helling aan weerszijden van de landtong, zijn steiler dan gebruikelijk is. Dit zorgt voor een onveilige leefomgeving met een risico op afkalving van de oevers. In opdracht van de vereniging ‘De Veense Put’ gaat Martens en Van Oord de landtong in de Veense Plassen stabiliseren door deze taluds aan te vullen met zand.

In het najaar van 2014 zijn we gestart met de werkzaamheden in de noordelijke plas. Het zand voor de stabilisatie van deze plas is met schepen aangevoerd vanaf ons project Vierde Havendok Antwerpen.

In 2016 zal gestart gaan worden met de zuidelijke plas. Het stabiliseren van de gehele landtong is naar verwachting eind 2026 gereed.

Contactpersoon
Dick Damen
+31 (0)6 – 53 35 18 25
d.damen@mvogroep.nl

Deel dit project