1 2 3 4 5 6

Ruimte voor de Lek nieuws

Laatste nieuws / 13 mei 2016

Ruimte voor de Lek opgeleverd!

Op donderdag 12 mei heeft Martens en Van Oord samen met Heijmans en Rijkswaterstaat het project Ruimte voor de Lek opgeleverd. Het project resulteert in meer waterveiligheid voor de bewoners van het gebied rond Nieuwegein en Vianen, natuur, mooie uitzichtpunten, extra wandelroutes, een vissteiger en een ruiterroute. Het project werd officieel afgerond met de voordracht van het gedicht ‘Rivierverruiming’ door de Utrechtse dichter Ingmar Heytze.


Ruimte voor de Lek

Door de klimaatsverandering stroomt er in de toekomst meer water door de Lek. Rijkswaterstaat grijpt in om de Lek meer bergingsruimte te geven en het water versneld af te kunnen voeren. Deze maatregel zorgt ervoor dat de inwoners van Utrecht, Houten, Vianen, IJsselstein en Nieuwegein droge voeten houden als er extreem hoge waterstanden optreden.

Het werk is gegund aan combinatie Martens en Van Oord-Heijmans. De doelstelling is tweeledig:

  • De veiligheid van het rivierengebied verhogen door een waterstanddaling van 8 centimeter.
  • Verbetering ruimtelijke kwaliteit door natuur en kleinschalige recreatie verder te ontwikkelen.

Martens en Van Oord is verantwoordelijk voor het maken van oevergeulen in de uiterwaarden, zodat het water in de Lek meer bergingsruimte krijgt. Het huidige ontwerp is uitgewerkt voor 5 uiterwaarden:

  • Bossenwaard
  • Mijnsherenwaard & Pontwaard
  • Vianense Waard
  • 't Waalse Waard
  • Stuweiland Hagestein (Ossenwaard)


Daarnaast wordt de toegangsdam naar het Stuweiland (Ossenwaard) verlaagd, waarna de dam bij hoogwater een minder groot obstakel vormt. Dat bevordert de doorstroming van de rivier.

Heijmans verzorgt de bouw van de Pontwaardbrug, die de buitenstad van Vianen verbindt met de Pontwaardhoeve en het veer naar Nieuwegein.

Doelstelling
Met dit project moet het water in de Lek bij heel grote rivierafvoeren minder hoog komen te staan. Het doel is een waterstanddaling van 8 centimeter bij de stuw Hagestein te behalen. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de ruimtelijke kwaliteit door in het rivierbed in de gemeentes Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein de natuur en kleinschalige recreatie verder te ontwikkelen. Het project is in samenwerking met diverse overheden tot stand gekomen en wordt gefinancierd door het rijk, provincie Utrecht, gemeente Nieuwegein en gemeente Vianen. (bron: Rijkwaterstaat.nl)

Als voorbereiding op de realisatie van Ruimte voor de Lek zijn in 2013 al veel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in de Bossenwaard, de Mijnsherenwaard. de Pontwaard, de Vianense Waard, 't Waalse Waard en de Ossenwaard. In het voorjaar van 2014 gaan wij écht van start met de werkzaamheden.
Eind 2015 is het werk opgeleverd.


Op 10 september 2014 organiseerde Rijkswaterstaat een bestuurlijke conferentie Ruimte voor de Rivier in Utrecht. Het Ruimte voor de Rivier-programma draagt bij aan de bescherming van Nederland tegen hoogwater. Tijdens de conferentie lag de nadruk op het behouden en bevorderen van samenwerking tussen overheden, markt en omgeving. Klaar met waterveiligheid is Nederland namelijk nooit.

Ten behoeve van de bestuurlijke conferentie zijn er diverse filmpjes geproduceerd, waaronder ook een interview met Teus van Oord.


Rijkswaterstaat verspreid regelmatig een nieuwsbrief over dit project.  Via de website van Rijkswaterstaat kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief.

Zwem je graag in natuurwater in de zomer? Doe het veilig: zwem alleen waar het kan en mag http://bit.ly/Zwemwater. Bekijk het filmpje om te zien wat er mis kan gaan.

Deel dit project