1 2 3 4 5

Parkeergarage Vonk en Vlam 's-Hertogenbosch nieuws

Laatste nieuws / 12 december 2013

Slibindikken met geotubes succesvol

Martens en Van Oord heeft, in opdracht van Heijmans, voor de realisatie van een nieuwe ondergrondse parkeergarage op het Vonk en Vlamterrein in ’s-Hertogenbosch de bovenlagen van de bouwkuipen droog ontgraven. Het resterende deel tot een diepte van 14 meter onder het bestaande niveau wordt nat ontgraven. Bij het nat ontgraven komt veel slib vrij.


Parkeergarage Vonk en Vlam 's-Hertogenbosch

Martens en Van Oord verzorgt voor Heijmans het grondwerk van de bouwkuip voor een nieuwe parkeergarage ‘Vonk en Vlam’ in ‘s-Hertogenbosch. In opdracht van Gemeente ‘s-Hertogenbosch is Heijmans gestart met de bouw van deze parkeergarage die plaats gaat bieden aan ruim 1.000 auto’s en die met een tunnel direct wordt aangesloten op de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch. Als gevolg van goede onderlinge afstemming en een slim uitvoeringsplan wordt de oplevering van het project al begin 2015 verwacht.

De parkeergarage heeft een lengte van 275 meter en een breedte van 35 meter. In totaal worden er 3 parkeerlagen gebouwd die volledig onder het maaiveld verdwijnen. De bouwkuip, die voorzien wordt van een onderwaterbetonvloer, wordt 14 meter diep ontgraven.

Martens en Van Oord verzorgt het grondwerk van de bouwkuip. In totaal wordt 140.000 m3 grond ontgraven en afgevoerd. Het grootste deel van deze ontgraving vindt ‘in den natte’ plaats. Het zand wordt in de kuip opgezogen met een kraan voorzien van pomp met cutter. Dit zand wordt vervolgens met leidingen naar een ontwateringsinstallatie verpompt. Hier vindt de scheiding van het zand en water plaats. Het zand wordt in schepen geladen en het proceswater gaat weer retour naar de bouwkuip. Op een kade langs de Zuid-Willemsvaart in ‘s-Hertogenbosch is door Martens en Van Oord een volledige automatische installatie gebouwd voor deze ontwatering en scheepsbelading.

Met deze inventieve werkwijze wordt de verkeersbelasting beperkt en daarmee dus ook de overlast van de bouw van de parkeergarage in ‘s-Hertogenbosch. Doordat Martens en Van Oord voor het zandtransport een elektrische booster (eBooster) inzet, wordt tevens de milieubelasting tot een absoluut minimum gereduceerd. Een knap staaltje werk dat zorgt voor een duurzame oplossing voor mens en milieu.

Begin augustus zijn we gestart met het droge grondwerk. Eind augustus zijn de eerste schepen met zand geladen aan de kade van de Zuid-Willemsvaart.

Martens en Van Oord heeft in opdracht van Heijmans alle ontgravingswerkzaamheden uitgevoerd, het onderwaterbeton is gestort en de bouwkuipen zijn inmiddels allemaal leeggepompt. Momenteel is Heijmans gestart met het betonwerk.De opening van de ondergrondse parkeergarage staat gepland voor eind januari 2015.

Voor meer informatie: www.COB.nl

Bronvermelding luchtfoto: FlyingEye


Deel dit project


Gerelateerd materieel

Materiaal gebruikt bij de realisatie
van dit project