1 2 3 4

Overdiepse Polder Waspik 2014 nieuws

Laatste nieuws / 28 mei 2015

Overdiepse Polder afgerond

Ons deel van de werkzaamheden voor de Overdiepse Polder in Waspik zit er inmiddels op. Aannemerscombinatie De Hollandsche Waard Overdiep (Van Oord Nederland – GMB Civiel – Oldenkamp) schakelde Martens en Van Oord in om de bestaande primaire waterkering af te graven en de vrijkomende grond te verwerken op diverse plekken op het project.


Overdiepse Polder Waspik 2014

De Overdiepse Polder in Waspik is één van de ruim dertig locaties van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Martens en Van Oord gaat in opdracht van aannemerscombinatie van Oord Nederland - GMB Civiel - Oldekamp de bestaande primaire waterkering afgraven en de vrijkomende grond verwerken als bekleding van de terpen en het verondiepen van de Westplas.

Deel dit project