1 2 3 4 5 6

Ontpoldering Noordwaard nieuws

Laatste nieuws / 13 oktober 2015

Ontpoldering Noordwaard opgeleverd door Melanie Schultz

Op maandag 12 oktober 2015 heeft minister Melanie Schultz van Haegen het Ruimte voor de Rivierproject Ontpoldering Noordwaard opgeleverd. Met het inrichten van de Noordwaard als doorstroomgebied voor de rivier de Nieuwe Merwede kan bij hoge waterstanden het rivierwater sneller worden afgevoerd.


Een gigantisch project met grote impact

Zo’n vier en een half miljoen kubieke meter grondverzet, 30 kilometer aan nieuwe kaden en dijken, 45 kilometer kreken, 26 terpen, 35 bruggen, 60 waterbouwkundige constructies en 50 te slopen huizen en schuren: de cijfers van het project ontpoldering Noordwaard, een gebied in de Biesbosch in het zuiden van Nederland, doen een mens duizelen. Het is een gigantisch project, met grote impact.

Droge voeten
Over een lengte van tien kilometer en een breedte van vijf kilometer wordt de Noordwaard ontpolderd. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat inwoners in de omgeving droge voeten houden. De waterstand van de nabijgelegen rivier de Merwede daalt door de ontpoldering met maar liefst 30 centimeter, waardoor het risico op overstromingen verkleint. De ontpoldering is één van de grootste projecten in het landelijke programma Ruimte voor de Rivier, dat in gang is gezet naar aanleiding van de opwarming van de aarde en stijging van de waterspiegel.

Enorme operatie
Martens en Van Oord is in de Noordwaard verantwoordelijk voor het grondwerk, het slopen van de gebouwen en het rooien en planten van ongeveer 75 hectare bos. Een enorme operatie. Zoveel mogelijk grond wordt in de polder hergebruikt, dit om onnodige vervoersbewegingen en dus omgevingshinder te voorkomen.

Respectvol communiceren
De ontpoldering is een meerjarenproject met veel impact voor bewoners. Boerengebied wordt ontwikkeld naar natuur- en recreatiegebied, en dat is wennen. Boeren die in de polder hun akkers hadden, verhuizen naar elders of plaatsen hun boerderij en woonhuis op een terp, om bij hoogwater niet onder water te komen staan. Voor Martens en Van Oord betekent dat zorgvuldig en respectvol communiceren.

 

Deel dit project


Tweets
Gerelateerde disciplines

Disciplines gebruikt bij de realisatie
van dit project

Gerelateerd materieel

Materiaal gebruikt bij de realisatie
van dit project