1 2 3

Efficiënt hergebruik van vrijkomende materialen

Binnen afzienbare tijd moet de oeverzwaluw weer komen broeden langs de Maas. De ijsvogel moet er zijn nest gaan maken en ook de bever moet er weer vaste gast worden. De verbetering van de ecologie langs de rivier is een belangrijke doelstelling van het project Natuurvriendelijke Oevers Maas van Rijkswaterstaat. Martens en Van Oord voerde de eerste tranche van het project uit.

Vier doelstellingen
Naast het herstel van leefgebieden voor plant en dier zijn er nog drie andere doelstellingen: het verbeteren van de waterkwaliteit, het vergroten van de hoogwaterveiligheid en het creëren van een aantrekkelijk rivierenlandschap. In totaal moet er 260 kilometer Maasoever worden heringericht. Wij kregen de eerste tranche van het project gegund op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Slim plan
Tussen Boxmeer en Ammerzoden moest ruim 36 kilometer oever worden aangepakt. Daarbij hadden we te maken met dertien gemeenten, drie waterschappen, drie provincies en nog een grote groep andere belanghebbenden. Ons plan blonk uit in duurzaamheid, weinig hinder voor de omgeving en een slimme aanpak van de complexe vergunningenproblematiek.

Absolute specialist
Ook slaagden we erin de materialen die vrijkwamen bij het ontgraven van de oever efficiënt te hergebruiken of in de markt te zetten. Martens en Van Oord liet langs de Maas zien een absolute specialist te zijn in het uitvoeren van kust- en oeverwerken. Op het grensvlak van land en water is ons bedrijf in zijn element.

Deel dit project


Gerelateerde disciplines

Disciplines gebruikt bij de realisatie
van dit project